Projecte de transferència a l’aula

Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017).

NORMATIVA APLICABLE:

Qui ha d’elaborar aquest projecte? Tot el professorat que hagi assistit a una formació d’una durada mínima de 8h. i en vulgui la corresponent homologació. 

On s’ha de lliurar el projecte? En totes les formacions que organitzi el GIP de Diocesans Mallorca, s’hauran de canalitzar les homologacions a través de la pàgina web edu.diocesansmallorca.org emplenant el formulari que hi ha al final d’aquesta entrada.

Termini de lliurament:  S’ha de lliurar en un TERMINI NO SUPERIOR A 15 DIES NATURALS COMPTATS A PARTIR DE LA FINALITZACIÓ DE LA FORMACIÓMÉS ENLLÀ D’AQUEST TERMINI NO SERÀ POSSIBLE L’HOMOLOGACIÓ DE LA FORMACIÓ.

IMPORTANT: Aquesta guia s’ha de DESCARREGAR i s’ha d’utilitzar com a esborrany per emplenar el formulari que segueix. Així, per emplenar el formulari, podreu seguir el procediment de copiar i aferrar a partir del qüestionari  que haureu contestat al document word i que es correspon, fil per randa, amb el qüestionari del formulari que segueix.

Resumint: El que s’ha d’enviar és el formulari que teniu més abaix, no el word (serveix com plantilla per emplenar el formulari).

Si teniu cap dubte, ens ho podeu fer saber a gip@fcdm.es

Nin fruita