Treball col·laboratiu i d’avaluació: eines de suport

 

Objectius:

  • Adquirir hàbits de comunicació en línia per tal de guiar el procés d’aprenentatge de l’alumnat.
  • Facilitar la feina a nivell de departament de l’equip docent tractant aspectes de col·laboració en línia per tal planificar les classes i elaborar qualsevol document relacionat amb la docència.
  • Impulsar la iteració alumnat-professorat a través d’algunes eines en línia.
  • Mostrar al docent formes de crear eines avaluatives i coavaluatives i gestió dels resultats
  •  Crear contingut compartit amb l’alumnat en forma d’hiperdocuments
  • Fomentar el treball en equip de l’alumnat veient aspectes relacionats amb la compartició de documents, treballs, projectes i pràctiques fetes en grup en un sol document.

Continguts:

 

1.         El paradigma del treball al nigul: Google Drive

1.1.      Emmagatzemar

1.1.1.   Operacions bàsiques: penjar, baixar, mostrar, obrir i conversió de pdf

1.1.2.   Còpies automàtiques de contingut multimèdia: imatges i vídeos

1.2.      Organitzar el contingut:

1.2.1.   Eliminació i restauració

1.2.2.   Ordenació i recerca, canvi nom, moviment d’arxius i carpetes.

1.2.3.   Historial d’activitat i versions

1.3.      Compartir arxius i carpetes.

1.3.1.   Maneres de compartir: propietat, editar, visualitzar.

1.3.2.   Canvis: aturar o canviar permisos.

1.3.3.   Establir propietat d’arxius

1.3.4.   Compartir per enllaç. Conseqüències.

2.         Avaluació, enquestes, seguiments amb Formularis de Google.

2.1.      Concepte de formularis de Google. Temes

2.2.      Els formularis com a eina per enquestes i avaluacions

2.2.1.   Creació i edició, tipus de preguntes

2.2.2.   Mostrar preguntes depenent de les respostes: arbre de seccions

2.2.3.   Compartició amb col·laboradors.

2.2.4.   Tipus de enviament de formularis: correu, enllaç i inserció.

2.2.5.   Transformar una enquesta en qüestionari

2.2.6.   Guardar les respostes al fulls de càlcul.

2.2.7.   Veure i gestionar les respostes

2.2.8.   Maneres d’informar a l’alumnat

2.3.      Elaboració de rúbriques d’avaluació

2.3.1.   Creació de rúbriques

2.3.2.   Avaluar amb rúbrica

2.3.3.   Interpretació i càlcul de resultats amb fulls de càlcul

3.         Treball col·laboratiu amb hiperdocuments.

3.1.      Què és un hiperdocumnent?

3.2.      Elaboració i exemples.

4.         El contingut en un sol lloc: Google Sites

4.1.      Creació d’un lloc web centralitzat i temes

4.2.      Google Sites clàssic i nou

4.3.      Organització de pàgines

4.4.      Adició de contingut

4.4.1.   Text, imatges, vídeos

4.4.2.   Inserció de documents, fulls de càlcul, presentacions i formularis

4.4.3.   Publicar el lloc web

4.4.4.   Accessibilitat

5.         La classe virtual: Classroom

5.1.      Què és Classroom i com funciona.

5.2.      La carpeta relacionada al Drive: Classroom

5.3.      Creació d’aules

5.4.      Convidar alumnat i gestionar-lo.

5.5.      Crear tasques i avaluar-les.

5.5.1.   Tipus de tasques

5.5.2.   Funcionament particular dels formularis

5.5.3.   Avaluació

5.6.      Compartir materials.

5.7.      Comunicació amb l’alumnat.

6.         Hiperdocuments

 

 

 

 

Metodologia

Les sessions constaran d’una part teòrica i una pràctica, treballant sempre a partir de diferents casos en els quals els professors hauran d’aplicar els recursos proposats. Es combinarà les explicacions del ponent amb una metodologia dinàmica i participativa.

Ponent:

En Joan Alba és Enginyer tècnic en informàtica, ha cursat varis cursos i postgraus relacionats amb el treball col·laboratiu i tecnològic. Ha treballat a l’empresa privada gestionant un equip de feina en l’àmbit administratiu i financer. Actualment és professor de cicles formatius de grau mig i superior i d’ESO. Té el Google Certified Educator Level 2.