The Flipped Classroom: una via efectiva cap el canvi metodològic

OBJECTIUS

 • Conèixer les característiques i funcionalitats de la metodologia Flipped Classroom i la seva compatibilitat amb altres metodologies.
 • Valorar els avantatges d’aplicar flipped com a mitjà d’actualització metodològica i pedagògica.
 • Planificar i gestionar una assignatura i una unitat didàctica amb flipped.
 • Facilitar eines als assistents per gestionar recursos digitals.
 • Elaborar material digital propi.
 • Transferir als assistents els recursos necessaris per posar en marxa una assignatura amb aquesta metodologia.

CONTINGUTS

 • The Flipped Classroom com a metodologia base
 • Consideracions prèvies i requisits. Realitats i limitacions.
 • La feina a casa, la feina a l’escola.
 • Combinació amb altres metodologies: treball cooperatiu, PBL, PrBL, competències, intel·ligències múltiples, gamificació…
 • Relació amb l’atenció a la diversitat
 • Disseny una unitat didàctica amb flipped
 • Creació de continguts propis. Logística, eines i recursos digitals.
 • Organització del flipped: plataformes digitals, logística, organització, etc.

METODOLOGIA

Es combinarà la presentació teòrica de la metodologia, organització i recursos amb la realització pràctica d’activitats en petit grup que permetin als assistents percebre la utilitat que pot tenir en les seves matèries i posar-ho en marxa si ho considera oportú. Compartir i valorar experiències.

És recomanable que els assistents disposin d’un compte de Google (personal o corporatiu) i d’un dispositiu propi (tauleta o portàtil).

 

FORMADOR

Felip Molinos

Llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona

Màster en Física per la Universitat de les Illes Balears (especialitzat en Meteorologia Física)

Màster en Formació del Professorat per la Universitat de les Illes Balears

Estades a les universitats Paul Sabatier (França) i Münster (Alemanya)

Participació com a ponent en congressos nacionals i internacionals de meteorologia i fluids geofísics.

Participant en el programa System Thinking in Science Assestment de la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Münster

Professor de Física i Matemàtiques de secundària i batxillerat del Col·legi Santa Magdalena Sofia

Impulsor del Flipped Classroom al Col·legi Santa Magdalena Sofia.