The Flipped Classroom: una via efectiva cap el canvi metodològic

Felip Molinos i Martí Serra

 • Felip Molinos és Llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona i Màster en Física per la Universitat de les Illes Balears (especialitzat en Meteorologia Física), Màster en Formació del Professorat per la Universitat de les Illes Balears. Ha fet estades a les universitats Paul Sabatier (França) i Münster (Alemanya). Ha participat com a ponent en congressos nacionals i internacionals de meteorologia i fluids geofísics. Ha participant en el programa System Thinking in Science Assestment de la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Münster. Actualment és professor de Física i Matemàtiques de secundària i batxillerat del Col·legi Santa Magdalena Sofia on és impulsor del Flipped Classroom.
 • Martí Serra és Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i Màster en Formació del Professorat de les Illes Balears. Actualment és professor de Geografia i Història i Filosofia a Secundària i Batxillerat en el Col·legi Santa Magdalena Sofia. Usa les TAC i diverses estratègies de gamificació per fer les classes més dinàmiques i incentivar el procés d’ensenyament – aprenentatge. És Google Educator i Flipped Learning Certified.

Objectius

 • Conèixer les característiques i funcionalitats de la metodologia Flipped Classroom i la seva compatibilitat amb altres metodologies.
 • Valorar els avantatges d’aplicar flipped com a mitjà d’actualització metodològica i pedagògica.
 • Planificar i gestionar una assignatura i una unitat didàctica amb flipped.
 • Facilitar eines als assistents per gestionar recursos digitals.
 • Elaborar material digital propi.
 • Transferir als assistents els recursos necessaris per posar en marxa una assignatura amb aquesta metodologia.

Continguts:

 • The Flipped Classroomcom a metodologia base
 • Consideracions prèvies i requisits. Realitats i limitacions.
 • La feina a casa, la feina a l’escola.
 • Combinació amb altres metodologies: treball cooperatiu, PBL, PrBL, competències, intel·ligències múltiples, gamificació…
 • Relació amb l’atenció a la diversitat
 • Disseny una unitat didàctica amb flipped
 • Creació de continguts propis. Logística, eines i recursos digitals.
 • Organització del flipped: plataformes digitals, logística, organització, etc.

Metodologia

 • Es combinarà la presentació teòrica de la metodologia, organització i recursos amb la realització pràctica d’activitats en petit grup que permetin als assistents percebre la utilitat que pot tenir en les seves matèries i posar-ho en marxa si ho considera oportú. Compartir i valorar experiències.És recomanable que els assistents disposin d’un compte de Google(personal o corporatiu) i d’un dispositiu propi (tauleta o portàtil).

Activitat de transferència

 • Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.
 • Proposta d’activitat: Elaborar un material digital propi mitjançant els recursos que es van facilitant al llarg del curs. Aquests recursos didàctics que els participants preparen han d’incloure la metodologia Flipped com a base i s’han de combinar amb altres metodologies com el PBL, les Intel.ligències múltipes o la gamificació. Aquest material s’haurà de compartir amb el formador a través de Google Drive abans del 15 de juliol de 2019.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc, dates i horari:

Sant Josep Obrer (C/Sebastià Arrom 3, 07008 Palma)

 • Dijous 27 de juny de 9h a 14h
 • Divendres 28 de juny de 9h a 14h

Formulari d’inscripció