Taller d’observació i acompanyament a l’aula 3era part

OBJECTIUS

 • Elaborar el paper del mestre: les seves actituts, nivell d, escolta cap al nen, estratègies i recursos.
 • Abordar el conflicte dins l. aula aprofitant les eines del mestre i l, escolta del nin.
 • Aprende a observar el moment evolutiu per saber com acompanyar.
 • Detetectar les vivències personals del mestre i actuar amb conçecuencia.
 • Saber com distribuir l, aula d, una manera favorable a un entorn agradable d’aprenentatge.

CONTINGUTS

 • Observació de l’espai.
 • Estratègies per saber observar i actuar.
 • Estratègies per abordar situacions personals.
 • Resolució de conflictes, abordatge.
 • Respecte al moment evolutiu del nen, des del seu coneixement per adaptar els diferents objectius curriculars.

METODOLOGIA

Una metodologia vivencial participativa i dinàmica. Oberta, dinàmiques individuals i grupals

PONENT:

Cristina Áurea Martinez Sampietro:
Psicomotricista Terapeuta. Directora Centro Crea-T.
Mestre Educació infantil.
Formadora de psicomotricistes. Terapeuta de Biografia Humana

Educadora de massatge infantil
Terapeuta de Biografía Humana

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE