T.P.R.S.: Teaching proficiency through reading and storytelling

Ponents

Helene Collinet

 • Helene Collinet és llicenciada en Literatura Comparada per la Universitat Charles-De-Gaulle- a França. Té un Máster en Pluralitat, Interculturalitat i Polítiques Lingüístiques per la Universitat François-Rabelais de Tours i Máster de Professorat de Secundària, Batxillerat i EOI per la UNED. Té experiència docent com a mestra d’idiomes a diferents centres de Mallorca i com a examinadora en proves de Batxillerat Internacional. Actualment, treballa com a professora a Àgora Portals i és formadora de professors en la metodologia TPRS i el disseny curricular en l’ensenyança d’idiomes.
  Podeu trobar-la a xarxes socials a: @helene_colinet_profesora

Objectius

 • Entendre els principis de l’adquisició d’idiomes
 • Conéixer la metodologia basada en l’input comprensible (Krashen, 1983)
 • Millorar les destreses de comprensió oral / escrita dels nostres alumnes a través de TPRS.
 • Ser capaces d’utilitzar estratègies diferents per a desenvolupar classes d’alt impacte.

Continguts:

 • Diferència entre adquirir i aprendre un idioma.
 • Principis d’adquisició d’idiomes i la seva aplicació dins l’aula.
 • Principis del TPRS (teaching proficiency through Reading and Storytelling)
 • Activitats d’input comprensible

Metodologia

 • Metodologia activa per posar al professorat en la pell dels alumnes. Observació i reflexió de com fer una classe amb estratègies TPRS-CI. Explicació d’estratègies necessàries sobre com alinear la pràctica docent amb la teoria d’adquisició d’idiomes. Pràctica d’aquestes estratègies.

Activitat de transferència

 • Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.
 • Proposta d’activitat: Els participants al taller hauran de realitzar un projecte d’aplicació dins l’aula que ha d’incloure: estratègies per millorar la comprensió oral i escrita dels alumnes utilitzant activitat alineades amb el TPRS.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc, dates i horari:

Sant Josep Obrer (C/Sebastià Arrom 3, 07008 Palma)

 • Dijous 27 de juny de 9h a 14h
 • Divendres 28 de juny de 9h a 14h

Formulari d’inscripció