Reimaginam l’aula de llengües

Ponents

Cristina Caparrós, mestra especialista en llengua estrangera (UIB), Títol d’Expert Universitari en Competències Lectoescriptores a segon cicle de primària (UIB) i Expert Universitari en Llenguatge Oral i Escrit en educació infantil i primer cicle de primària (UIB). Mestra durant 8 anys a l’escola La Immaculada. Curs d’Especialista en Aprenentatge Cooperatiu per la Universitat de Minnesota.

Objectius

 •  Reflexionar sobre la programació de les àrees de llengües
 •  Programar les àrees ligüístiques des d’una perspectiva competencial.
 • Introduïr recursos de metodologies actives a l’àrea de llengües: aprenentatge cooperatiu, tallers, racons, projectes.
 • Compartir experiències i recursos per programar les sessions de llengua.

Continguts

 • Estratègies per a l’aprenentatge de les competències lecto-escriptores a Primària
 • Les Intel·ligències Múltiples i la Taxonomia de Bloom com a recurs didàctic per programar sessions de llengua.
 • Diferents tipus d’unitats didàctiques: els tallers i els racons d l’àrea de llengües per treballar la competència oral i escrita de manera vivencial.
 • Les TAC aplicades a l’àmbit lingüístic
 • Instruments d’avaluació competencial: rúbriques i portafolis.

Metodologia

El taller constarà d’una una part teòrica que servirà per a fonamentar, per cicles, les bases de la proposta presentada. Aquesta fonamentació teòrica s’intercalarà amb una àmplia part pràctica, vivencial i per compartir experiències. Durant aquests moments, els participants experimentaran amb els recursos presentats per avaluar les seves possibilitats.

Activitat de transferència

 • Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

 

Lloc, dates i horari:

Sant Pere (C/ Baltasar Valentí, 76, 07008 Palma, Illes Balears)

 • 22/05/20 [16-20h] 
 • 23/05/20 [8:30h-13:30h]

Formulari d’inscripció