Reflexionam l’avaluació a l’ESO en els nous entorns innovadors d’aprenentatge

Ponent

Miquel Cànovas

És Orientador educatiu d’ESO i FPB del centre Sant Josep Obrer i, actualment, exerceix de Sotsdirector pedagògic de l’etapa. És psicòleg i psicopedagog així com especialista universitari en Orientació educativa i Direcció de programes i centres educatius.

Objectius

  • Reflexionar sobre l’avaluació (processos, mètodes, moments, eines…) a partir de la formació rebuda i aplicar-ho a la pròpia matèria i aula en format de Llibre blanc (repositori o plantilles base) per traslladar a la resta del claustre com a bones pràctiques avaluatives realistes i útils.

Continguts

  • Construcció compartida del concepte d’avaluació competencial i autèntica.
  • Anàlisi i reflexió de la pròpia pràctica d’avauació.
  • Creació i millora de propostes d’avaluació concretes per portar al claustre i a l’aula.

Metodologia

  • Els diferents continguts es treballaran des de la reflexió i protagonisme de l’aprenent, fomentant la naturalesa social de l’aprenentatge i personalitzant-lo de forma que es centri en els interessos dels assistents en referència a l’aplicabilitat per a la seva pròpia pràctica professional. Amb l’ús estructural de l’entorn GSuite i els ordinadors Chromebook.

Activitat de transferència

  • Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

 

Lloc: Sant Josep Obrer

Dates i horari:

Divendres 29/03/19 de 16h a 20h 

Dissabte 30/03/19 de 8:00h a 14:00h