Recursos musicals per a infantil, primària i secundària basats a la neuroeducació musical

OBJECTIUS

 • Aprofundir en el coneixement de les capacitats educatives generalistes de la música a l’aula a través de la percussió.
 • Sensibilitzar al professorat de la importància i de l’ús de les eines que ens ofereix la neuroeducació com a garantia per a l’aprenentatge.
 • Assumir les adaptacions curriculars a l’alça com una part molt important de la praxi quotidiana a l’aula.
 • Conèixer quines són les bases psico-biològiques bàsiques que afecten el procés d’aprenentatge.
 • Aprofundir en el coneixement de les capacitats educatives generalistes de la música a l’aula a través de les Intel·ligències Múltiples.Les intel·ligències Múltiples com a exercici de comunicació en educació.

CONTINGUTS

 • La percussió com a eina bàsica de desenvolupament musical a l’aula.
 • Neuroplasticitat com a clau per a millorar els resultats cognitius, socials i procedimentals.
 • Les adaptacions curriculars a l’alça per a aconseguir un desenvolupament Neuroplástico Holístic en els nostres discents.
 • Bases psicobiològiques del procés d’aprenentatge que permeten reconèixer una sèrie d’ítems metodològics imprescindibles a les aules.
 • Les intel·ligències Múltiples com a exercici de comunicació en educació.

METODOLOGIA

Aquest curs de formació està dissenyat a mesura del professorat que va a asisitir. Allunyant-nos de les sessions magistrals treballarem des de l’empirisme dels propis docents. Dinàmiques actives i participatives que permetran un aprenentatge en primera persona com a protagonistes dels seus propi pro

PONENT:

Antonio Domingo Ruiz:

Titulado Superior en Percusión por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Desde 1995 y hasta 2010 es miembro titular del Sax-Ensemble, agrupación que recibe el Premio Nacional de Música en 1997.
Fue candidato a los premios Max de las Artes Escénicas en su novena edición (2006), en las categorías de Mejor Actor Principal y Mejor Director Musical y en su décima edición (2007), en las categorías de Mejor Actor de Reparto, Mejor Director Musical y Mejor Tema Original Para Teatro.
Premio de la Fundación ATRESMEDIA al mejor proyecto educativo de éxito de 2014, otorgándole además una mención especial del jurado como director del mismo, por el proyecto “CREA LA BANDA SONORA DE TU VIDA”, desarrollado en las aulas de música de Infantil, primaria y secundaria.
En 2021 junto a Sonsoles Manjón publica el libro “Y esto, ¿es música?” propuesta literaria que pretende abrir nuevas puertas a la entrada de la educación musical para los discentes de 0 a 6 años.
En actualidad es profesor de vibráfono y director del Ensemble de Percusión de Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco, así como Luthier Educativo en diferentes Escuelas de Música y Conservatorios. Colabora en la formación del profesorado en todas las Consejerías de Educación del país y es co-creador de la Plataforma de Crecimiento Personal para Docentes http://www.dopaminate.co

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE