Recursos digitals a l’aula

TICTACTEAM

Ponents:

  • ISABEL GOSÁLBEZ MORALES: Diplomada en Llengua estrangera per la Universitat de les Illes Balears. Mestra de primària al centre Sant Josep Obrer des de 2013.
  • BARTOLOMÉ BERROCAL VELA: Diplomat en Educació Física per la Universitat de les Illes Balears. Mestre de primària al centre Sant Josep Obrer des de 2002.
  • RAFAEL ALOMAR COLOM: Diplomat en Educació Física per la Universitat de les Illes Balears. Mestre de primària al centre Sant Josep Obrer des de 2004.

Objectius

  • Donar a conèixer recursos digitals.
  • Aplicar les TIC als processos d’ensenyament-aprenentatge, avaluació i organització que es donen al centre i a l’aula.

Continguts:

  • Genially.
  • Edpuzzle.
  • Site/blogger

Metodologia

Es durà a terme una breu explicació teòrica per iniciar les sessions i després es passarà a fer una part pràctica. Cada participant portarà un dispositiu per poder fer aquesta tasca. A alguns moments es podrà fer feina per equips de treball. Els ponents proporcionaran un banc de recursos on els participants podran accedir per realitzar les pràctiques. A cada sessió es dedicarà un temps a revisar produccions duites a terme de forma individual fora de les sessions.

Activitat de transferència

Els participants hauran de presentar un projecte d’aplicació a l’aula d’una de les quatre aplicacions treballades durant el curs.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc: Sant Josep Obrer (Carrer Reis Catòlics, 89, 07007 Palma)

Dates i horari: 

1ª Sessió: Dimarts 27 d’abril de 12:15 a 14:00
2ª Sessió: dimarts 4 de maig 12:15 a 14:00
3ª Sessió: dimarts 11 de maig 12:15 a 14:00
4ª Sessió: dimarts 18 de maig 12:15 a 14:00
5ª Sessió: dimarts 25 de maig de 12:15 a 14:15

Modalitat: PRESENCIAL (sempre i quan la normativa vigent a l’hora d’impartir-se el curs ho permeti. En cas contrari, seria SÍNCRON ONLINE)

Places: 30

Formulari d’inscripció