Psicomotricitat a l’Educació Infantil

OBJECTIUS:

 1. Identificar el tipus de psico que es fa en els diferents centres diocesans.
 2. Conèixer els diferents elements que integren la sala i el significat del material.
 3. Ampliar i compartir coneixements del joc que desenvolupa l’Infant a la sala de psico.
 4. Cercar estratègies practiques que ens serveixen per a enregistrar les nostres anotacions d’allò que observam.
 5. Conèixer el rol del/la psicomotricista en els diferents nivells de la persona.
 6. Descobrir la importància de la detecció de dificultats i quin és el camí a seguir

 

CONTINGUTS

 1. Concepte de psico. Tipus: educació, reeducació i teràpia.
 2. La psico a l’escola.
 3. La sala de psicomotricidad.
 4. La figura del/la psicomotricista.
 5. El discurs del nin/a. Joc simbòlic. Joc sensorimotor.
 6. El vincle. L’emocionalitat a la sala.
 7. ¿Què observam? Paràmetres i organitzadors.
 8. Detecció de les dificultats d’aprenentatge.
 9. Registre i paper del psicomotricista a la sala.
 10. Casos pràctics.
 11. Pràctica.

METODOLOGIA

Les sessions constaran d’una part teòrica i una pràctica, treballant sempre a partir de diferents casos en els quals els professors hauran d’aplicar els recursos proposats. Es combinarà les explicacions del ponent amb una metodologia dinàmica i participativa.

FORMADORA

Maite Carazo es professora del CC Sant Pere dins l’Educació Infantil. Referent en el desenvolupament de la psicomotricitat amb un component emocional que millora les relacionons de grup. Rep practicants del Master Universitari sobre aquesta qüestió

ACTIVITAT DE TRANSFERÈNCIA

Desenvolupament de diferents activitats dins la psicomotricitat infantil que vagi en un augment de l’autoestima de l’alumnat i en la millora de les relacions del grup-classe.