FLIPPED CLASSROOM

ROSA LIARTE

Llicenciada en Història per la Universitat de Màlaga. Ha exercit durant 2 anys com a professora de Geografia i Història a l’IES Vega de Mijas, i altres dos a l’IES Las Lagunas, actualment és professora de Geografia i Història a l’IES Cartima i coordinadora TIC del centre, un IES on l’Aprenentatge Basat en Projectes i la innovació educativa és la seva principal meta. Creadora del blog de classe Leccionesdehistoria.com, el qual és d’ús didàctic per al seu alumnat, i recurs per a altres professors. És administradora dels blocs: alertasiPhone, todoiphone.net, alertasAndroid i alertasMac. Convertint-se en especialista en l’ús de apps educatives, àmbit en el qual intenta innovar a través de noves metodologies.

Va començar la faceta com a formadora del professorat en el Centre d’Ensenyament del Professorat (CEP) de Marbella-Coín, on va començar a impartir el Mòdul II de l’Escola TIC 2.0 per donar a conèixer l’ús de les TIC’s a l’aula l’any 2010, recentment començava la carrera com a professora de secundària.

Continúa compartint els coneixements sobre l’ús de les noves tecnologies a l’aula amb altres docents, així com noves metodologies: ABPFlipped Classroom o MobileLearning; avaluació i coevaluació per competències a través de Rúbriques i Portfolis, així com l’ús de iPadstablets i apps educatives en classe.

Col.labora amb altres CEP de la província, d’altres comunitats autònomes i també amb altres entitats, com Apple Education Trainer, Apple DistinguishedEducator, Google Trainer o Google Innovator.

CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT:

Quan acabem l’activitat formativa, el docent haurà après:

 • Maneig d’apps d’edició de vídeo i pissarra digital, d’aplicació immediata a l’aula.
 • Creació de guions per a vídeos i ús de telepromter.
 • Conèixer l’ús de les notes Cornell a l’aula.
 • Utilitzar EdPuzzle com a eina per a saber si l’alumnat ha visualitzat el vídeo.
 • Usar Flipgrid com a mètode alternatiu d’avaluació i realització de projectes online

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:

 • Conèixer, comprendre, analitzar i reflexionar sobre el model Flipped Classroom, les seves implicacions, avantatges, problemes derivats de la seva implementació.
 • Comprendre i reflexionar sobre el rol del professor i l’alumne, analitzar les implicacions metodològiques de la seva implementació a l’aula.
 • Facilitar el treball, seguiment, recopilació de dades i de presentació de la informació, adaptada a les noves tecnologies per al professorat.
 • Motivar a l’alumnat mitjançant l’estímul de la presentació en nous formats més concordes amb la cultura digital actual.

DESTINATARIS:

Dirigit a professorat de TOTES LES ETAPES obert a l’aprenentatge de metodologies actives i interessat en la seva incorporació a la pràctica docent.

FLIPPED CLASSROOM

En una classe tradicional, els continguts s’aborden en classe, explicats pel professorat, i posteriorment es manen deures/tasques, que l’alumnat realitza només a casa. En el flipped Classroom, l’explicació del professorat passa a estar en vídeo, a través de l’eina EdPuzzle, on el professorat pot saber si l’alumnat s’ha vist el vídeo o no, sense poder tirar-lo cap endavant. D’aquesta forma, el professorat pot treballar amb l’alumnat en classe, resolent dubtes, i invertint el seu temps a fer tasques amb l’alumnat correctament. Així, s’aprofita el temps de classe treballant, no solament amb l’explicació del professorat. En aquest curs s’aprendrà la base del Flipped Classroom, eines útils perquè el professorat gravi els seus propis vídeos i “atuells” necessaris per a aquests enregistraments. Finalment, el més important, també es veuran eines d’avaluació digitals, per a comprovar la visualització del vídeo i avaluar a l’alumnat de manera online o presencial. Es tracta d’un enfocament pràctic, que proporciona al professorat els coneixements, recursos i eines per a portar aquest model a la pràctica, de manera immediata, en el context del seu grup-classe.

MODALITAT DE LA FORMACIÓ

6 sessions de 2 hores síncron online 

La tasca de la formadora consistirà en:

 • Xerrada presentació sobre el Flipped Classroom i exemples del que s’aconsegueix amb el Flipped Classroom a l’aula (Projectes, avaluació, etc.)
 • Formació sobre eines de *Flipped *Classroom per a crear vídeos

El professorat utilitzarà el seu propi dispositiu mòbil o tauleta per a la realització del curs, o dispositius mòbils o tauleta del seu propi centre.

CONTINGUTS DE LES SESSIONS:

 • SESSIÓ 1: Què és el Flipped Classroom? Xerrada introductora teòrica de què és i què s’aconsegueix amb l’aula invertida. Exemples de projectes aconseguits gràcies al flipped classroom a l’aula presencial i durant el confinament.
 • SESSIÓ 2: Aplicacions de pissarra per a crear vídeos: Explain Everything, Jamboard i ShowMe. Aplicacions d’edició de vídeo: weVideo, iMovie o KineMaster.
 • SESSIÓ 3: “Atuells” per a gravar els nostres vídeos: micròfons, trípodes, chroma, etc. Preparació d’un guió del vídeo i apps de teleprompter.
 • SESSIÓ 4: Gravadors/capturadors de pantalla per a crear vídeo tutorials. Aprenem a usar Youtube, pujar vídeos, gestionar llistes de reproducció i subscripcions a canal de Youtube.
 • SESSIÓ 5: Avaluació del Flipped Classroom: ús de EdPuzzle, Notes Cornell i Flipgrid.
 • SESSIÓ 6: Posada en comú de vídeos creats pujats a *Youtube i pujats a *EdPuzzle.

Activitat de transferència

Els assistents hauran de realitzar una proposta competencial d’aplicació directa a una part de la seva matèria de tal forma que serveixi de model transferible a l’aula. Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

[12h.][Dirigit a tot el professorat dels Col·legis Diocesans]

Lloc: SÍNCRON ONLINE
Dates i horari:
1ª Sessió: 02/03/2021 – 18:00 h a 20:00 h
2ª Sessió: 08/03/2021 – 18:00 h a 20:00 h
3ª Sessió: 15/03/2021 – 18:00 h a 20:00 h
4ª Sessió: 24/03/2021 – 18:00 h a 20:00 h
5ª Sessió: 12/04/2021 – 18:00 h a 20:00 h
6ª Sessió: 20/04/2021 – 18:00 h a 20:00 h

Places: 30

INSCRIPCIÓ