Projectes i TAC: Rosa Liarte (novembre 2019)

[ES UNA REPETICIÓ DEL TALLER DEL CURS PASSAT]

ROSA LIARTE

Llicenciada en Història per la Universitat de Màlaga. Ha exercit durant 2 anys com a professora de Geografia i Història a l’IES Vega de Mijas, i altres dos a l’IES Las Lagunas, actualment és professora de Geografia i Història a l’IES Cartima i coordinadora TIC del centre, un IES on l’Aprenentatge Basat en Projectes i la innovació educativa és la seva principal meta. Creadora del blog de classe Leccionesdehistoria.com, el qual és d’ús didàctic per al seu alumnat, i recurs per a altres professors. És administradora dels blocs: alertasiPhone, todoiphone.net, alertasAndroid i alertasMac. Convertint-se en especialista en l’ús de apps educatives, àmbit en el qual intenta innovar a través de noves metodologies.

Va començar la faceta com a formadora del professorat en el Centre d’Ensenyament del Professorat (CEP) de Marbella-Coín, on va començar a impartir el Mòdul II de l’Escola TIC 2.0 per donar a conèixer l’ús de les TIC’s a l’aula l’any 2010, recentment començava la carrera com a professora de secundària.

Continúa compartint els coneixements sobre l’ús de les noves tecnologies a l’aula amb altres docents, així com noves metodologies: ABPFlipped Classroom o MobileLearning; avaluació i coevaluació per competències a través de Rúbriques i Portfolis, així com l’ús de iPadstablets i apps educatives en classe.

Col.labora amb altres CEP de la província, d’altres comunitats autònomes i també amb altres entitats, com Apple Education Trainer, Apple DistinguishedEducator, Google Trainer o Google Innovator.

DESTINATARIS:

Dirigit a professorat de ESO I BATXILLER obert a l’aprenentatge de metodologies actives i interessat en la seva incorporació a la pràctica docent.

OBJECTIUS:

 • Conèixer i aplicar metodologies actives que facilitin el treball competencial.
 • Aprofundir en el treball per projectes i aprenentatge cooperatiu en les àrees sociolingüístiques.
 • Desenvolupar la creativitat amb el disseny d’activitats TAC.
 • Utilitzar apps educatives com a eina de treball a l’aula.

  CONTINGUTS:

 • Treball per competencies a l’àmbit sociolingüístic.
 • Aprenentatge cooperatiu i TAC.
 • Aprenentatge basat en problemes i TAC.
 • Revisió de diferents plataformes online per a la creació d’apps.

 

METODOLOGIA:

El curs és eminentment pràctic. Els participants s’organitzaran en equips i l’espai de treball es transformarà en un laboratori en el qual el treball  es plantejarà des de dues dimensions:

 • Una productiva: s’aprendrà des de l’experimentació, integrant l’error com a part de l’experiència d’aprenentatge.
 • Una reflexiva: s’utilitzaran estratègies d’anàlisi i contrast amb l’objectiu de descobrir com a àmbits de millora aquelles àrees en les quals els sabers de cadascú són menys sòlids.

Activitat de transferència

Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc: Sant Josep Obrer (C/ Sebastià Arrom 3)

Dates i horari:

 • Divendres 29 de novembre de 16h a 20h
 • Dissabte 30 de novembre de 8:30h a 13:30h