Projectes des de la perspectiva de l’Aprenentatge-Servei II

Amb aquest taller es pretén realitzar una aprofundiment a la metodologia educativa de l’aprenentatge servei. Està destinat a persones que ja han posat en marxa diferents projectes d’APS al llarg del present curs escolar i que volen aprofundir en el desenvolupament d’aquests projectes o bé que hagin fet la formació del curs passat.

L’Aprenentatge Servei és per una forma d’aprenentatge interdisciplinari, basat en competències i obert a la vida. El que passa dins i el que passa fora dels col·legis és cada vegada més ric i complex. Allò que succeeix a la vida real no es troba fragmentat ni compartimentat en matèries, sinó que es viu de forma global i holística. L’Aprenentatge Servei vol donar resposta a necessitats reals fent un servei a la comunitat i treballant continguts curriculars. Però és una moda o realment esdevé una eina de transformació dels centres educatius?

 

redim

Un vídeo per situar-se:

I un article:

Objectius:

  • Acompanyar projectes d’Aprenentatge-Sevei en els Col•legis Diocesans.
  • Avançar en la integració curricular dels projectes.

Continguts:

  • Innovem i millorem l’educació a través de l’Aprenentatge Servei
  • Quines estratègies organitzatives de centre implica l’Aprenentatge Servei?
  • Com modifica rols i responsabilitats?
  • Com s’ha d’avaluar?
  • Pot suposar millora de resultats?
  • Pot millorar el clima del centre?

Metodologia:

Les sessions constaran d’una part teòrica i una pràctica, treballant sempre a partir de diferents casos en els quals els professors hauran d’aplicar els recursos proposats. Es combinarà les explicacions del ponent amb una metodologia dinàmica i participativa.

Responsable del taller:

Artur Vidal és llicenciat en filologia catalana. És professor de secundària i en aquests moments treballa com assessor de llengües, interculturalitat i cohesió social (ALIC) al Departament d’Enseyament a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat. A més forma part del Grup Permanent ApS de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat com a referent del Departament d’Ensenyament dins del Pla Educatiu d’Entorn on organitza les Jornades ApS de la ciutat i impulsa i organitza diverses formacions ApS tant a primària com a secundària de la ciutat de l’Hospitalet. A més ha estat formador de formadors en cursos sobre llengües, lectura i ApS; ha participat en l’elaboració de vàries obres sobre l’Aprenentatge Servei.