Projectes de comprensió cooperatius PRIMÀRIA

Ponent

Almudena Meroño és mestra i directora del CC Manyanet. Va dirigir el CC Montserrat durant quasi 10 anys, duent a terme una innovació metodològica basada en el pensament.

Objectius

 • Definir i caracteritzar les intel·ligències múltiples i relacionar-les amb les competències bàsiques.
 • Conèixer i aplicar estratègies d’ensenyament-aprenentatge, com són els projectes de comprensió, adequades per al desenvolupament de les intel·ligències múltiples.
 • Conèixer els diferents tipus de projectes que existeixen i presentació de la Paleta d’I.M.
 • Assimilar el procés de creació i disseny de projectes de comprensió ó Paleta d’I.M.
 • Integrar el treball cooperatiu en els projectes com a metodologia habitual.
 • Dissenyar projectes de comprensió basant-nos en la teoria de les Intel·ligències Múltiples.

Continguts

 • Teoria de les I.M.
 • Projectes de comprensió.
 • Paleta d’I.M.
 • Grups de treball cooperatiu formal, informal i base.

Metodologia

 • Sessions teòriques: Explicació per part del ponent dels continguts bàsics que marquen el curs.
 • Dinàmica de grups per a la creació de projectes durant el curs.
 • Agrupacions i treball per etapes amb la metodologia de grups cooperatius.

Activitat de transferència

Els assistents hauran de realitzar una proposta d’aplicació didàctica al grup classe i a la etapa de tot el que es tractarà, tot creant un projecte de comprensió i/o Paleta d’I.M. de les diferents matèries. Aquesta tasca s’haurà de planificar de manera que l’alumnat treballi cooperativament.
Aquesta activitat s’ha de dissenyar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc: Sant Josep Obrer (C/ Sebastià Arrom, 3)
Dates i horari: 05/03/2021 [16-20h] i 06/03/2021 [8:30h.-14:30h.]

Modalitat: PRESENCIAL (sempre i quan la normativa vigent a l’hora d’impartir-se el curs ho permeti. En cas contrari, seria SÍNCRON ONLINE

Formulari d’inscripció