Projectes de Comprensió a Secundària

Ponent

Natalia Mangado és Llicenciada en Pedagogia, especialitat “Orientació Escolar i Professional”. Té formació en: Intel·ligències múltiples, Treball cooperatiu, Metodologia i didàctica de tècniques d’innovació pedagògica (ABPs, projectes de comprensió, projectes d’aprenentatge i servei, etc…), Cultura de Pensament, Avaluació Competencial i en Neurociència. Té 27 anys d’experiència com a tutora en diferents cursos de l’ESO, i 8 anys d’experiència  com a formadora i “coach” d’equips docents. Actualment forma part de l’Equip de Titularitat de les Escoles Manyanet.

Objectius

 • Aprofundir en el procés de creació i disseny de projectes de comprensió i de l’avaluació que els acompanya.
 • Millorar la integració del treball cooperatiu en els projectes com a metodologia habitual.
 • Dissenyar i avaluar projectes de comprensió basant-nos en la teoria de les Intel·ligències Múltiples.

Continguts

 • Grups de treball cooperatiu formal.
 • Projectes de comprensió.
 • Projectes transversals.
 • Projectes d’aprenentatge i servei.
 • Models d’avaluació de projectes.

Metodologia

 • Sessions teòriques: Explicació per part del ponent dels continguts bàsics que marquen el curs.
 • Dinàmica de grups per a la creació de projectes durant el curs.
 • Agrupacions i treball per etapes amb la metodologia de grups cooperatius.

Activitat de transferència

Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc, dates i horari:

Sant Josep Obrer (Carrer Sebastià Arrom, 3, 07001 Palma, Illes Balears)

 • 22/05/20 [16-20h] 
 • 23/05/20 [8:30h-14:30h]

Formulari d’inscripció