Programa de Competències Emocionals Bàsiques a La Immaculada

Ponent

Raúl Genovés

  • Raúl Genovés Company és Doctor en Filosofia. Titulat superior en teràpies naturals. Màster pràctic en psicologia transpersonal. Investigador vinculat a l’Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB. Director i professor del Màster en Competències Emocionals, títol propi de la UIB. És professor col·laborador a programes de formació de diversos centres educatius i de professorat d’àmbit estatal.

Objectius

  • Presentar els trets fonamentals dels programes de facilitació de les competències emocionals bàsiques.
  • Indicar la seqüenciació dels programes per etapes.
  • Mostrar les metodologies, recursos i continguts per a les aplicacions i progressiu
    desenvolupament dels programes.

Continguts:

  • El model essencial de competències emocionals.
  • Importància de la comprensió i pràctica de les competències emocionals per part del professorat.
  • Aplicacions i transferència a l’aula. Infantil, Primària, ESO.
  • Eines d’avaluació i seguiment.

Metodologia

Les sessions es dividiran en dues parts, la primera de les quals es dedicarà a la part teòrica, i la segona a les pràctiques.
Part teòrica: presentació i explicació de cada tema, aprofundint també en els propòsits i pautes de funcionament de les propostes pràctiques.
Part pràctica: taller per a la pràctica de les pautes de transferència proposades i les tècniques.
La part pràctica del curs està dedicada a facilitar metodologies, dinàmiques i exercicis d’aplicació de les habilitats emocionals i els continguts tractats, als grups educatius, a les aules i als espais de treball i/o de convivència, amb la intenció de facilitar la transferència dels coneixements de manera adaptada als trets i les necessitats propis de cada cas. Finalment cercles de diàleg per a contrastar impressions, ajustar les propostes i seqüenciacions de les aplicacions a l’aula i compartir conclusions de la formació.

Activitat de transferència

Els assistents hauran de realitzar una proposta d’implementació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa. Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc, dates i horari:

Col·legi La Immaculada [Carrer de Robert Graves, 38, 07015 Palma]

Divendres 16 d’abril de 16 a 20h

Dissabte 17 d’abril de 9 a 14h

Formulari d’inscripció