Professors Segle XXI

Lloc: Sant Josep Obrer (Sebastià Arrom, 3)

Dirigit: a tot el professorat del Col·legis Diocesans.
Dates i horari: 11 de maig (16:00 a 20:00); 12 de maig (8:30 a 14:30) i 28 i 29 de juny de 9:00 a 14:00.

Lliurament del projecte per a l’homologació:  14 de juliol

 

OBJECTIUS:

 • Fonamentar la raó de ser del canvi.
 • Concretar i especificar el canvi amb aquelles eines i metodologies que transformen les nostres aules en entorns innovadors d’aprenentatge.
 • Proposar noves estratègies pràctiques per emprar en un entorn on professors i alumnes disposen del seu propi dispositiu
 • Dotar dels coneixements tècnics adequats per manejar les eines necessàries per a fer òptim un entorn innovador d’aprenentatge

CONTINGUTS:

 • Entorns innovadors d’aprenentatge i Competències Clau
 • Ús de G suite en educació. Introducció general amb especial atenció a Google Drive
 • Classe digital i invertida (flipped classroom). Eines digitals per a implementar-la (Google Classroom + EdPuzzle)
 • Treball cooperatiu i eines per a dur-lo a terme.
 • Aprenentatge basat en Projectes/ Problemes (PBL)
 • Pensament crític i Deep Learning
 • Rúbriques i eines digitals per a una avaluació innovadora.

 

Ponents:

Bartomeu Adrover Quetglas

És llicenciat en Filosofia i Lletres. Professor associat a la UIB al Departament de Filosofia. Actualment imparteix Didàctica, Metodologia i Recursos en el Procés d’Ensenyament de la Filosofia al Màster de Formació del Professorat. Professor de Lògica i Filosofia de la Tecnologia, forma part del Grup de Recerca: Ciència, Tecnologia i Societat, Didàctica de la Ciència. Director Pedagògic del Col·legi Sant Josep Obrer, en l’actualitat impulsa i dirigeix la implantació del projecte XXI 21 a aquesta etapa i centre.

Andreu Rigo Gost

És doctor en Física amb més de 20 publicacions en revistes internacionals. Ha participat en 8 projectes de recerca, en 2 d’ells com a investigador principal. Ha treballat a temps complet durant 9 anys en el món del desenvolupament del software participant també en projectes de recerca en aquest àmbit. Actualment és director d’informàtica dels col·legis Corpus Christi i Sant Josep Obrer.