Professors del S.XXI

Ponents

Bartomeu Adrover i Andreu Rigo

 • Bartomeu Adrover Quetglas

És llicenciat en Filosofia i Lletres. Professor associat a la UIB  al Departament de Filosofia. Actualment imparteix Didàctica, Metodologia i Recursos en el Procés d’Ensenyament de la Filosofia al  Màster de Formació del Professorat. Professor de Lògica i Filosofia de la Tecnologia, forma part del Grup de Recerca: Ciència, Tecnologia i Societat, Didàctica de la Ciència. Director Pedagògic del Col·legi Sant Josep Obrer, en l’actualitat impulsa i dirigeix la implantació del projecte XXI21 a aquesta etapa i centre.

 • Andreu Rigo Gost

És doctor en Física amb més de 20 publicacions en revistes internacionals. Ha participat en 8 projectes de recerca, en 2 d’ells com a investigador principal. Ha treballat a temps complet durant 9 anys en el món del desenvolupament del software participant també en projectes de recerca en aquest àmbit. Actualment és director d’informàtica dels col·legis Corpus Christi i Sant Josep Obrer.

Objectius

 • Concretar i especificar el canvi amb aquelles eines i metodologies que transformen les nostres aules en entorns innovadors d’aprenentatge.
 • Proposar noves estratègies pràctiques per emprar en un entorn on professors i alumnes disposen del seu propi dispositiu Chromebook
 • Dotar dels coneixements tècnics adequats per manejar les eines necessàries per a fer òptim un entorn innovador d’aprenentatge a l’entorn Google for Education

Continguts

 • Ús de G suite en educació i Entorns innovadors d’aprenentatge. Introducció general
 • Aprenentatge basat en Projectes/ Problemes
 • Classe digital i invertida (flipped classroom)i Eines digitals per a implementar Flipped Classroom (Google Classroom + EdPuzzle +Loom)
 • Treball cooperatiu i eines Google per al seu treball (Sites, Drive, Blogger)
 • L’avaluació en els Entorns Innovadors d’aprenentatge. Rúbriques i eines digitals per a una avaluació innovadora

Metodologia

 • Els diferents continguts es treballaran des de la mateixa naturalesa de l’aprenentatge innovador: traslladant el protagonisme a l’aprenent, fomentant la naturalesa social de l’aprenentatge i personalitzant els ritmes. Tot això gràcies a l’ús estructural de l’entorn GSuite i els ordinadors Chromebook.

Activitat de transferència

 • El curs parteix de l’experiència del projecte XXI21 a l’etapa d’ESO de Sant Josep Obrer i proposa  dotar al professorat del conjunt d’eines (pedagògiques i tècniques) que necessiten per fer feina en aquest projecte o altres similars que es vulguin impulsar en altres centres. Per tant, aquest curs està especialment adreçat a professorat que el proper curs hagi de participar en un projecte 1:1 (un dispositiu per alumne i per professor) i que treballin sistemàticament en l’entorn Google for Education. Per fer feina en aquest àmbit, el professorat haurà de dissenyar i aplicar a les aules entorns d’aprenentatge innovadors que tenguin especial suport tecnològic a l’entorn Gsuite.
  Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc: Sant Josep Obrer

Dates i horari:

Divendres 29/03/19 de 16h a 20h 

Dissabte 30/03/19 de 8:00h a 14:00h