Prevenció i intervenció ràpida davant el conflicte

Ponents

Francisco Campos Maya. Psicòleg. Màster en Comportament No Verbal i Màster en Perfilació de la Personalitat i Negociació.Tècnic d’Intervenció Socio-Comunitària

Manuel Vilar Gestoso. Pedagog, Especialitzat en Didàctica i Organització Escolar ,Màster en Logopèdia. Orientadord’ESO.

Objectius

 • Prevenció a mig i llarg termini de la conflictivitat professorat-alumnat
 • Reducció a curt termini de la intensitat dels conflictes professorat-alumnat
 • Millora a llarg termini de la convivencia dins l’aula

Continguts

 • Aprenentatge Social i Emocional-Social and EmotionalLearning(SEL)
 • Elements d’Anàlisi de la Convivència
 • Processos de Presa de Decisions
 • Anàlisi del conflicte i dels protagonistes
 • Reconeixement Emocional i Interpretació del Comportament No Verbal
 • Pautes de Millora de la Imatge Personal o Personal Branding
 • Pautes d’intervenció davant el conflicte

Metodologia

Es combinarà una perspectiva teòrica amb tasques d’aprenentage pràctic: individual i grupal

Activitat de transferència

 • Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

 

Lloc, dates i horari:

Col.legi Sant Pere, Carrer de Baltasar Valentí, 76, 07008 Palma, Illes Balears

 • Divendres 27 de març de 16:00 a 20:00
 • Dissabte 28 de març de 8:30 a 13:30

Formulari d’inscripció