Pràctiques Restauratives

Ponent

Vicenç Rul·lan és llicenciat en psicologia i màster en resolució de conflictes i mediació. Ha treballat com a psicòleg i com a mestre a tots els nivells educatius no-universitaris. També ha estat tècnic de convivència de la Conselleria d’Educació de Balears, des d’on va assessorar sobre millora dels plans de convivència dels centres educatius, prevenció i gestió de l’assetjament escolar, mediació i pràctiques restauratives.

És membre de l’Associació de Justícia i Pràctica Restaurativa de les Illes Balears i del grup de recerca “Pràctiques Restauratives” de l’IRIE de la Universitat de les Illes Balears.

Objectius

  • Introduir de manera pràctica la mirada i les eines que aporten les pràctiques restauratives.
  • Posar les bases per a que les pràctiques restauratives puguin formar part de la vida del centre i del pla de convivència

Continguts:

  • Els conflictes i el seu abordatge.
  • La millora de la convivència en els grups. Actuar per enfortir la comunitat i actuar per intervenir davant els conflictes.
  • El cercle com a eina de diàleg i creació de grup.
  • L’escolta i l’expressió afectiva.
  • Les pràctiques restauratives adreçades a tractar conflictes quotidians.
  • La finestra de la responsabilitat i el procés just.

Metodologia

La formació en pràctiques restauratives presenta manera pràctica i vivencial diverses pràctiques restauratives, amb la finalitat de començar a posar-les en pràctica, comprendre l’actitud restaurativa i fer que inspiri la forma de relacionar-nos en el nostre lloc de treball.

La base metodològica és el cercle de diàleg, amb pràctiques en petit grup i posades en comú, tant sobre la pràctica com sobre la manera d’aplicar-la en ell dia a dia.

Activitat de transferència

Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa. Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Formulari d’inscripció