Pràctiques Restauratives

Candi Enciso

 • Candi Enciso és llicenciada en Pedagogia i mestra d’Educació Infantil i Primària. Actualment és orientadora de l’IES Son Rullan i dóna cursos de formació a docents sobre Pràctiques Restauratives, Competència Social i  Emocional, Prevenció
  d’assetjament escolar, Mediació entre iguals i Millorade la Convivència en el centres,  tant a centres de Primària com de Secundària. És membre de l’Associació de Justícia i Pràctica Restaurativa de les Illes Balears.

Objectius

 • Introduir de manera pràctica la mirada i les eines que aporten les pràctiques restauratives
 • Posar les bases per a que les pràctiques restauratives puguin formar part de la vida del centre i del pla de convivència

Continguts:

 • Els conflictes i el seu abordatge.
 • El cercle com a eina de diàleg i creació de grup
 • L’escolta i l’expressió afectiva
 • Les pràctiques restauratives adreçades a tractar petits conflictes
 • Finestra de la responsabilitat i procés just

Metodologia

 • Es seguirà una metodologia de taller pràctic i participatiu

Activitat de transferència

 • Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.
 • Proposta d’activitat: Desenvolupar les eines mostrades al curs dins l’aula, per tal d’arribar a una millora en la cohesió dels grups classe, així com de la resolució de conflictes amb l’alumat. Aplicació d’eines mitjançant casos pràctics.

 

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc, dates i horari:

Sant Josep Obrer (C/Sebastià Arrom 3, 07008 Palma)

 • Dijous 27 de juny de 9h a 14h
 • Divendres 28 de juny de 9h a 14h

Formulari d’inscripció