Pràctiques restauratives

La formació abordarà les pràctiques restauratives com una possibilitat per millorar la convivència als centres.

Les pràctiques restauratives són una forma de concebre i viure la convivència entre les persones que té com a objectius ajudar als grups a construir relacions i a funcionar plegats, així com a tractar els conflictes de manera que es puguin restaurar les relacions a partir del diàleg.

Aquesta formació presentarà de manera pràctica i vivencial diverses pràctiques restauratives, amb la finalitat de començar a posar-les en pràctica i de comprendre l’actitud restaurativa i forma d’actuar restaurativa.

Si us interessa, podeu veure un video sobre la formació que s’ofereix, així com un llibret, fruit d’un projecte europeu sobre aquest tema:

Objectius:

  1. Introduir de manera pràctica la mirada i les eines que aporten les pràctiques restauratives
  2. Posar les bases per a que les pràctiques restauratives puguin formar part de la vida del centre i del pla de convivència

Continguts:

  • Els conflictes i el seu abordatge.
  • El cercle com a eina de diàleg i creació de grup
  • L’escolta i l’expressió afectiva
  • Les pràctiques restauratives adreçades a tractar petits conflictes
  • Finestra de la responsabilitat i procés just

Metodologia:

El tractament dels continguts del curs serà plantejat amb materials diversos i a través de dues metodologies didàctiques:

-La recepció activa, des de l’exploració dels coneixements previs.

-El mètode per descobriment guiat, que facilita la construcció de coneixements significatius i funcionals.

Començant des d’un diàleg pedagògic que faciliti l’aprenentatge reflexiu amb els processos inductius i deductius, es realitzaran activitats de caràcter teòric – pràctic que permetran la vinculació dels continguts cap a la praxi real de l’aula mitjançant formats de treball col·laboratiu entre els assistents, en el quals el rol del ponent serà el de guia i orientador.

Responsable del taller:

Vicenç Rul·lan és llicenciat en psicologia i màster en resolució de conflictes i mediació. Ha treballat com a psicòleg i com a mestre a tots els nivells educatius no-universitaris. Actualment és assessor de l’Institut per a la convivència de la Conselleria d’Educació. És membre de l’Associació de Justícia i Pràctica Restaurativa de les Illes Balears i del grup de recerca “Pràctiques Restauratives” de l’IRIE de la UIB.