Pla de comunicació estratègica dels centres educatius

Ponents

 

Pere Marcús i Laura Rosselló

 • Pere Marcús és llicenciat en Història. Actualment és professor de Ciències Socials al Col·legi Sant Pere.
 • Laura Rosselĺóés llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques i llicenciada en Comunicació Audiovisual. Actualment és professora de l’Àmbit Lingüístic i Social al Col·legi Sant Josep Obrer.

Objectius

 • Crear una política de comunicació de centre.
 • Crear un pla de comunicació per a cada centre educatiu. Propostes i línia estratègica.
 • Crear els diferents canals de comunicació de l’escola.
 • Crear xarxa de treball i coordinació per comunicar les diferents activitats i notícies del centre.

Continguts:

 • Introducció a la comunicació i el màrqueting.
 • Política de comunicació de les nostres escoles
 • Promoció online
 • Pla de màrqueting
 • Crear i planificar un sistema d’enviaments d’arxius i informació per a les xarxes.
 • Organitzar i preparar dinàmiques i estratègies per augmentar l’impacte i presència del centre a xarxes socials.

Metodologia

 • Es donaran uns coneixements teòrics bàscis per començar amb les dinàmiques de treball en equips. Es tracta de que els participants del curs puguin elaborar el seu propi pla de comuncació. En equips, elaboraran les seves pròpies estratègies i crearan els seus propis canals.

Activitat de transferència

 • Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.
 • Proposta d’activitat: Crear i planificar un sistema d’enviaments d’arxius i informació per a les xarxes. Organitzar i preparar dinàmiques i estratègies per augmentar l’impacte i presència del centre a xarxes socials, que involucri a tot el claustre de professorat.

  Aplicació d’eines mitjançant casos pràctics.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc, dates i horari:

Sant Josep Obrer (C/Sebastià Arrom 3, 07008 Palma)

 • Dijous 27 de juny de 9h a 14h
 • Divendres 28 de juny de 9h a 14h

Formulari d’inscripció