PATIS EDUCATIUS. Com dissenyar ESPAIS d’aprenentatge (2).

Siro López

Siro López és un formador d’institucions educatives i ONG´s en qüestions variades i camps tant diversos com la creativitat, ioga, mindfulness, disseny. També és autor i escriptor de diferents llibres i revistes entre els quals destaquen CREA, SÓLO RESPIRAR , CONTENEDOR DE SILENCIOS. També ha participat a les darreres jornades de formació dels Col·legis Diocesans de Mallorca, deixant una petjada molt suggeridora entre tots els participants al taller de CREATIVITAT i del qual han sorgit brillants propostes de transformació d’espais.

Podeu trobar més informació a www.sirolopez.com

DESTINATARIS:

Dirigit a als Coordinadors dels equips de DISSENY DE PATIS COM ESPAIS D’APRENENTATGE.

CURS:

OBJECTIUS:

  • Obtenir un retorn dels resultats de la feina feta des del taller anterior.
  • Continuar investigant com adequar l’espai educatiu a les noves metodologies d’aprenentatge i  en sintonia amb el projecte educatiu.
  • Aconseguir que tot l’espai del centre sigui un espai educatiu, propostes de millora.
  • Dissenyar el pati escolar potenciant el joc lliure, la creativitat i la diversitat (continuació).

CONTINGUTS:

  • Anàlisi de les diferents problemàtiques: comportament de l’alumnat al pati, conflictes, horaris, futbol o bàsket com a única proposta, materials, etc.
  • Espais que treuen el millor de tu. Cultura i creences educatives.
  • Espais que prioritzen l’aprenentatge, la creativitat, la comunicació, la trobada, la salut…
  • Potenciar la participació de l’alumnat, famílies, educadors i experts en tot el procés de canvi.

 

METODOLOGIA

El curs és eminentment pràctic. Els participants s’organitzaran en equips i s’utilitzaran estratègies d’anàlisi i contrast amb l’objectiu de descobrir com a àmbits de millora aquelles àrees en les quals els patis de cada col·legi són menys sòlids.