Pastoral de Sentit

Ponent

Siro López

 • Siro López és un formador d’institucions educatives i ONG´s en qüestions variades i camps tant diversos com la creativitat, ioga, mindfulness, disseny. També és autor i escriptor de diferents llibres i revistes entre els quals destaquen CREA, SÓLO RESPIRAR , CONTENEDOR DE SILENCIOS. També ha participat a les darreres jornades de formació dels Col·legis Diocesans de Mallorca, deixant una petjada molt suggeridora entre tots els participants al taller de CREATIVITAT i del qual han sorgit brillants propostes de transformació d’espais.
  El podeu trobar a xarxes socials a: @_sirolopez_

Objectius

 • Presentar les claus essencials de la Pastoral en un món sempre canviant.
 • Desenvolupar la profecia i la creativitat en la dimensió religiosa
 • Renovar els processos de comunicació i els espais d’espiritualitat
 • Aportar determinades claus de sensibilització a través dels diferents llenguatges artístics.

Continguts:

 • Avaluació dels aspectes religiosos que dificulten l’acció pastoral.
 • Claus i desafiaments evangèlics per a la junventut del SXXI
 • Cos, espai i comunicació en la expressió de la fè.
 • La narració i la estructura simbòlica com a eina creativa i pastoral.
 • Disseny d’experiències creatives per a la proposta espiritual

Metodologia

Curs principalment pràctic-dinàmic i vivencial, amb un reforç teòric.

Activitat de transferència

Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria. Proposta d’activitat: Elaboració d’un pla d’acció per a desenvolupar la creativitat en l’àmbit pastoral, que incloguin una reformulació dels espais, d’experiències i d’activitats. S’han de plantejar la situació actual, les innovacions que es volen dur a terme (processos de comunicació, espais, estructura simbòlica), les accions que es duran a terme i l’objectiu que es vol aconseguir amb les propostes.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc, dates i horari:

Sant Josep Obrer (C/Sebastià Arrom 3, 07008 Palma)

Dijous 27 de juny de 9h a 14h

Divendres 28 de juny de 9h a 14h

Formulari d’inscripció