MONOGRÀFICS: TRASTORNS NEURO-DESENVOLUPAMENT

Ponent

Helena Alvarado Alonso

  • Helena Alvarado és psicòloga sanitària, pedagoga terapeuta i logopeda habilitada. Des de fa 20 anys dedica la seva tasca professional a la intervenció terapèutica amb nens, adolescents i les seves famílies, amb orientació estratègica breu, sistèmica i PNL. Paral·lelament és especialista en diagnòstic i intervenció de trastorns de l’neurodesenvolupament i professora associada de la Universitat de les Illes Balears en matèria de dificultats d’aprenentatge.

Objectius

  • Dotar als assistents de les eines per poder detectar i intervenir els trastorns de neurodesenvolupament, des d’una vertent pràctica, afavorint la implementació a l’aula.

Continguts:

  • Concepte
  • Detecció i símptomes: Perfils de potencials i debilitats.
  • Intervenció a l’aula
  • Intervenció en suport

Metodologia

Se proporcionarà material, principalment, en power point, més material complementari d’aprofundiment amb recomanacions bibliogràfiques i articles especialitzats.

Taller dinàmic amb vídeos i exemples reals.

Activitat de transferència

Els assistents hauran de realitzar una proposta d’implementació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa. Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc, dates i horari:

Lloc: Col·legi Bisbe Verger [Carrer des Celler, 42, 07650 Santanyí]
Dates i horari:
1ª Sessió: 08/03/2021 – 17:30 h a 19:30 h 
2ª Sessió: 15/03/2021 – 17:30 h a 19:30 h (pendent confirmació)

3ª Sessió: 25/03/2021 – 17:30 h a 19:30 h 
4ª Sessió: 29/03/2021 – 17:30 h a 19:30 h

Modalitat: PRESENCIAL (sempre i quan la normativa vigent a l’hora d’impartir-se el curs ho permeti. En cas contrari, seria SÍNCRON ONLINE).

Places: 30

Formulari d’inscripció