Minimons, peces soltes i literatura infantil

OBJECTIUS

 • Conèixer els beneficis de treballar amb Minimons a l’aula a partir de la Metodologia CREALIJ.
 • Explorar l’experiència dels Minimons en aules reals, explicat per professionals que fa anys que l’implementen a l’escola en les etapes 0-3 i 3-6.
 • Establir els objectius pedagògics per aplicar aquest recurs a l’aula de manera individualitzada, donades les necessitats de l’alumnat.
 • Explorar diversos camins per a apropar el món lúdic i el literari a l’escola.
 • Oferir les claus sobre com el treballem a l’Institut de la Infància a través de la literatura infantil en els seus diferents variants: contes, àlbums il·lustrats, llibres informatius, llibre-joc.

CONTINGUTS

 • Què és i què no és un Minimon?.
 • Què és la Metodologia CREALIJ i com s’aplica als Minimons?.
 • Beneficis que ofereixen a l’aula.
 • Què significa jugar amb Minimons?.
 • Què significa jugar amb Minimons?.

METODOLOGIA

El curs té una durada de 11 hores: 7 en viu en línia per Google meet + 4 presencials. S’organitza en tres sessions al llarg de tres dies.

Sessió 1: Exposició dels continguts teòrics i introductoris.

Sessió 2: Presentació d’aspectes pràctics i d’experiències que es desenvolupen a l’aula.

Taller vivencial- laboratori creatiu: Descobrim! Creació de la proposta de provocació amb peces soltes amb una explosió de materials quotidians.

Sessió 3: Mentoria-Exposició en assemblea d’algunes de les propostes creades pels assistents.

PONENT:

DIANA COMES i RIUS. Mestra infantil i psicopedagoga amb més de trenta anys
d’experiència a l’escola.

Directora psicopedagògica de l’escola bressol Sol Solet (Sant Cugat de Vallès).

Formadora d’educadors i professionals en temes bàsicament de pedagogia activa, i
especialista en Educació Infantil.

Coordinadora de formacions en línia i projectes d’acompanyament familiar de l’Institut de la Infància.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE