Mètode SSM: La percussió corporal a l’aula de música.

OBJECTIUS

 • Fer ús del cos com a instrument musical. Augmentar la consciència corporal en relació a la música i el moviment.
 • Utilitzar la metodologia SSM per a la creació de coreografies de percussió corporal.
 • Desenvolupar la creativitat musical.
 • Crear les teves pròpies dinàmiques de classe per a millorar la didàctica del ritme i la música.
 • Potenciar diferents formes d’aprenentatge.

CONTINGUTS

 • Metodologia SSM: Senyalització, seqüenciació i música.
 • Didàctica del ritme i la creativitat.
 • Les emocions i l’aprenentatge.
 • Tècnica de la percussió corporal.
 • Cançons com a pont estilístic i emocional.

METODOLOGIA

Aquest mètode s’acosta, mitjançant la percussió corporal, a mètodes pedagògics que donen molta importància a la improvisació, creativitat i el llenguatge rítmic expressat amb el nostre cos. És en aquest escenari de tu a tu amb els alumnes, on el Mètode SSM té el joc, l’expressió i la creativitat com a bases d’un abordatge psicosocial d’un alt valor en salut.

PER QUÈ SSM?
Senyalització: Les sessions d’aquesta metodologia són eminentment pràctiques i desenvolupades amb indicacions a temps real.
Seqüenciació: Tots els exercicis i activitats estan rigorosament sistematitzats. La seqüenciació en estructures constants i regulars, tant per l’aprenentatge, com en el seu resultat estètic final, és fonamental pel control, planificació, execució i assoliment dels objectius musicals i extra musicals.
Música: L’objectiu general més important. És el llenguatge amb el qual ens expressarem, crearem i sentirem durant tot el procés d’aprenentatge o durant l’ experiència lúdica.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Creació de dos ritmes de percussió corporal, a partir de la metodologia emprada, per tal d’acompanyar una cançó amb dos ritmes. Aquests ritmes hauràn d’estar estructurats respectant la forma de la cançó escollida. Tots els participants hauràn d’escollir una cançó i fer l’anàlisi de l’estructura de la mateixa.

Els alumnes a través de la proposta dissenyada pels mestres seran agents actius de la coreografia de la cançó escollida. Això els ajudarà a prendre consciència del seu cos respecte l’espai i millorar les seves habilitats de coordinació.

PONENT:

Santi Serratosa López – Músic – Musicoterapeuta i formador en Percussió Corporal.

Santi Serratosa es va graduar en música a l’Aula de Música Moderna del Conservatori del Liceu, l’any 1999. Dos anys més tard va continuar els seus estudis superiors de bateria al Drummers Collective de Nova York. L’any 2011 obté el títol de Màster de Musicoteràpia per la UPF. Format en Pedagogia Sistèmica (Institut Gestalt-2019)
Forma part de l’equip de professors de música del Màster de Musicoteràpia de l’UB. Professor col·laborador del Postgrau de Musicoteràpia de la UdG, Postgrau d’Arts Escèniques de l’Institut del Teatre, Postgrau El Musical-Bellaterra: Música, Creativitat i Moviment.
Autor del llibre Càntut – Cançons de tradició oral a través de la percussió corporal.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE