Mediadors del pensament: Javier Bahón (octubre 2019)

Ponent

Javier Bahón

 • Javier Bahón és mestre i pedagog, trainer i coach en metodologies del Pensament i es marca com a meta fonamental l’actualització dels sistemes educatius a les competències necessàries en el sXXI, on educar pel desconegut es converteix en una realitat; on el respecte a la diversitat, contemplat en la teoria de les intel·ligències múltiples, pot ajudar a desenvolupar de forma integral a les persones i als països. Ha publicat “La Escuela ante el Espejo”.

Objectius

 • Comprendre el funcionament del cervell en la seva faceta pensadora
 • Dotar d’eines pràctiques  per al desenvolupament del pensament
 • Planificar correctament les oportunitats relacionades amb “pensar millor”
 • Convertir al docent en un mediador, figura que s’ha de situar entre l’alumnat i l’aprenentatge
 • Apropar-se a dinàmiques en les que l’alumnat té un cervell actiu i, per tant, preparat per aprendre en primera persona
 • Ser capaç de generar autonomia en l’alumnat

Continguts

 • Principis del desenvolupament del cervell
 • Organitzadors visuals, estratègies metacognitives i fars del pensament
 • Pensament creatiu
 • Rutines i destreses del pensament
 • Hàbits mentals
 • Avaluació del pensament


Metodologia

El curs es recolza en una exposició teòrica breu, de la que sorgeixen una sèrie d’activitats basades en situacions d’ensenyança-aprenentatge reals.

Activitat de transferència

Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa a l’alumnat i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc: Sant Josep Obrer (C/ Sebastià Arrom 3)

Dates i horari:

 • Divendres 4 d’octubre de 16h a 20h
 • Dissabte 5 d’octubre de 8:30h a 14:30h