Maleta de Recursos per a l’aula de llengües de primària

Lloc: Sant Josep Obrer (MDM 67)

Dirigit: a tots els mestres de primària del Col·legis Diocesans.
Dates i horari: 25 de maig
 (de 16h a 20h) i 26 de maig (de 8:30h a 14:30h)

Lliurament del projecte per a l’homologació:  8 de juny

Objectius:

 • Reflexionar sobre el paper de les llengües dins el currículum i la responsabilitat del docent com a model lingüístic.
 • Conéixer i experimentar amb diferents recursos metodològics per treballar la llengüa des del joc i la creativitat.
 • Dissenyar materials per poder usar a l’aula.

Continguts:

 • La llengua com a vehicle de transmissió de cultura
 • La creativitat i el joc com a eines didàctiques.
 • Recursos per treballar a les quatre àrees: escoltar, parlar, llegir i escriure.
  •  Jocs de taula a l’aula de llengües
  •  Aprendre gramàtica de forma lúdica
  •  Paraules d’ús freqüent i l’ortografia.
  •  Animació a la lectura
  • Estratègies de comprensió lectora
  • Tècniques d’escriptura creativa
  • Racons
  • Les TIC a l’aula de llengües

Metodologia:

En aquest curs es pretèn mostrar als mestres de llengües un ventall d’activitats i recursos metodològics que ens poden ajudar en la nostra tasca diària enfocades en l’ús de la creativitat i el joc. Aquests recursos es poden integrar fàcilment dins l’aula. Les sessions constaran d’una breu part d’introducció teòrica, i una gran part pràctica i vivencial, on els docents podran experimentar amb els recursos proposats. A la darrera part del taller, es proposarà que els docents puguin crear una activitat basada en un dels continguts treballats durant el curs.

Ponent:

Cristina Caparrós és experta universitària en adquisició de competències lecto-escriptores i, també, en Llenguatge oral i escrit en Educació Infantil i Primer Cicle de Primària per la UIB. Ha desenvolupat diferents tasques d’investigació en el Departament de Pedagogia Aplicada de la UIB.

Actualment és mestra del CC La Immaculada en l’àrea de llengua anglesa i coordina el Pla Pilot Plurilíngüe a aquest centre.