Maleta de recursos de llengües

OBJECTIUS:

Reflexionar sobre el paper de les llengües dins el currículum i la responsabilitat del docent com a model lingüístic.

Conéixer i experimentar amb diferents recursos metodològics per treballar la llengüa des del joc i la creativitat.

Dissenyar materials per poder usar a l’aula.

 

CONTINGUTS

La llengua com a vehicle de transmissió de cultura

La creativitat i el joc com a eines didàctiques dins l’aula de llengües.

Recursos per treballar a les quatre àrees: escoltar, parlar, llegir i escriure.

Jocs de taula a l’aula de llengües

Aprendre gramàtica de forma lúdica

Paraules d’ús frequent i l’ortografia.

Animació a la lectura i estratègies de comprensió lectora

Tècniques d’escriptura creativa

Racons

Les TIC a l’aula de llengües

 

METODOLOGIA

En aquest curs es pretèn mostrar als mestres de llengües un ventall d’activitats i recursos metodològics que ens poden ajudar en la nostra tasca diària enfocades en l’ús de la creativitat i el joc. Les sessions constaran d’una breu part d’introducció teòrica, i una gran part pràctica i vivencial, on els docents podran experimentar amb els recursos proposats. A la darrera part del taller, es proposarà que els docents puguin crear una activitat basada en un dels continguts treballats durant el curs

FORMADORA

Cristina Caparrós és experta universitària en adquisició de competències lecto-escriptores i, també, en Llenguatge oral i escrit en Educació Infantil i Primer Cicle de Primària per la UIB. Ha desenvolupat diferents tasques d’investigació en el Departament de Pedagogia Aplicada de la UIB.

Actualment és mestra del CC La Immaculada en l’àrea de llengua anglesa i coordina el Pla Pilot Plurilíngüe a aquest centre.

ACTIVITAT DE TRANSFERÈNCIA

Creació de diferents activitats dins l’àmbit lingüístic, creant una millora de la cultura comunicativa dins el grup classe i entre l’alumnat