L’Aprenentatge Servei com a motor de canvi

Aquest taller s’impartirà ONLINE (si arribat el moment de fer la formació la normativa ho permetés, seria PRESENCIAL al Col·legi Sant Antoni Abat, Carrer de Sant Joan de la Creu, 58, 07198 Son Ferriol)

Dates i horari: 26/03/21 [16-20h] i 7/05/21 [16-20h]

Ponent 

 

  • Anna CarmonaDirectora de l’Escola Solc Nou i directora pedagògica de la Fundació Escola Vicenciana de les Filles de la Caritat. Realitza assessorament i accions formatives sobre Aprenentatge Servei per diferents entitats. És formadora de formadors a l’ICE de la Universitat de Barcelona.

Objectius:

  • Presentar conceptes bàsics sobre l’aprenentatge servei, la seva fonamentació i el seu valor pedagògic.
  • Explorar les necessitats socials i les oportunitats de servei en l’entorn, que poden ser vinculades a continguts curriculars específics.
  • Descobrir eines per desenvolupar un projecte adaptat a les necessitats del centre i entorn.

Continguts:

  • Metodologia de l’Aprenentatge Servei.
  • Bones pràctiques d’ApS: presentar exemples, experiències d’àmbits diferents.
  • Etapes que s’han de dur a terme per a la realització d’un projecte APS

Metodologia

Es treballarà a partir d’una fonamentació teòrica, que conduirà a l’anàlisi d’experiències i debats entorn dels continguts. Així mateix, es duran a terme dinàmiques individuals i grupals per acabar realitzant un esbós d’un projecte ApS.

Activitat de transferència

Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Formulari d’inscripció