L’Aprenentatge Servei com a motor de canvi

Ponent

  • Anna CarmonaDirectora de l’Escola Solc Nou i directora pedagògica de la Fundació Escola Vicenciana de les Filles de la Caritat. Realitza assessorament i accions formatives sobre Aprenentatge Servei per diferents entitats. És formadora de formadors a l’ICE de la Universitat de Barcelona.

Objectius

  • Presentar conceptes bàsics sobre l’aprenentatge servei, la seva fonamentació i el seu valor pedagògic.
  • Explorar les necessitats socials i les oportunitats de servei en l’entorn, que poden ser vinculades a continguts curriculars específics.
  • Descobrir eines per desenvolupar un projecte adaptat a les necessitats del centre i entorn.

Continguts:

  • Metodologia de l’Aprenentatge Servei.
  • Bones pràctiques d’ApS: presentar exemples, experiències d’àmbits diferents.
  • Etapes que s’han de dur a terme per a la realització d’un projecte APS

Metodologia

Es treballarà a partir d’una fonamentació teòrica, que conduirà a l’anàlisi d’experiències i debats entorn dels continguts. Així mateix, es duran a terme dinàmiques individuals i grupals per acabar realitzant un esbós d’un projecte ApS.

Activitat de transferència

Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc, dates i horari:

Fra Sant Antoni Abat (Carrer de Sant Joan de la Creu, 58, 07198 Son Ferriol, Illes Balears)

Divendres 13 de març de 16h a 20h

Dissabte 14 de març de 8:30 a 14:30h

Formulari d’inscripció