L’aprenentatge de la Lectoescriptura a l’Educació Infantil

OBJECTIUS

Definir les bases metodològiques del projecte de Lectoescriptura.

Definir diferents dinàmiques del projecte de lectoescriptura.

Viure el projecte de lectoescriptura des de la perspectiva de l’alumnat

CONTINGUTS

Els processos d’aprenentatge i ensenyament de la lectura i de l’escriptura.

El diàleg com instrument bàsic per a la intervenció educativa: Aprendre a escoltar / aprendre a intervenir: un procés complex però imprescindible.

Tipologies textuals i situacions d’ús i comunicació a les aules.

L’avaluació com a progrés individual i compartit.

METODOLOGIA

Les sessions constaran d’una part teòrica i una pràctica, treballant sempre a partir de diferents casos en els quals els professors hauran d’aplicar els recursos proposats. Es combinarà les explicacions del ponent amb una metodologia dinàmica i participativa.

FORMADORA

Antònia Martorell Siquier és diplomada en Educació Especial i Màster en Immigració i educació Intercultural. Mestra d’educació infantil al llarg de 9 anys al Col.legi Montserrat de Barcelona (www.cmontserrat.org). Aquesta experiència li ha confirmat les seves creences: els infants necessiten experimentar i reconèixer la realitat en tot allò que aprenen dia a dia. És per això que la seva metodologia de treball a l’aula sempre es basa en l’alumne com a protagonista i el món com a punt de partida. Ha col.laborat amb l’editoral Tekman Books en la creació d’un material per a l’aprenentatge de lectoescriptura basat en les Intel.ligències múltiples.

ACTIVITAT DE TRANSFERÈNCIA

Generar intervencions dins l’àmbit de la lectoescriptura i dins el procés d’adquisició d’aquesta per pert de l’alumnat, per dur a terme una actualització pedagògica i metodològica en el procés d’e-a.