L’aprenentatge de la Lectoescriptura a l’Educació Infantil

Ponents

Joana Maria Bestard

 • Joana Maria Bestard actualment és mestra d’infantil a l’Escoleta de Sant Josep Obrer. De formació és mestra d’Educació Infantil, té un master amb Educació Interdisciplinari de les Arts per la UB. Ha format part del grup de mestres que ha col.laborat en la creació de Garbuix i aquest any l’ha duit a terme amb el seu grup.

Objectius

 • Definir les bases metodològiques del projecte de Lectoescriptura.
 • Definir diferents dinàmiques del projecte de lectoescriptura.
 • Viure el projecte de lectoescriptura des de la perspectiva de l’alumnat

Continguts:

 • Els processos d’aprenentatge i ensenyament de la lectura i de l’escriptura.
 • El diàleg com instrument bàsic per a la intervenció educativa: Aprendre a escoltar / aprendre a intervenir: un procés complex però imprescindible.
 • Tipologies textuals i situacions d’ús i comunicació a les aules.
 • L’avaluació com a progrés individual i compartit.

Metodologia

 • Les sessions constaran d’una part teòrica i una pràctica, treballant sempre a partir de diferents casos en els quals els professors hauran d’aplicar els recursos proposats. Es combinarà les explicacions del ponent amb una metodologia dinàmica i participativa.

Activitat de transferència

 • Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.
 • Proposta d’activitat: Generar intervencions dins l’àmbit de la lectoescriptura i dins el procés d’adquisició d’aquesta per part de l’alumnat, per dur a terme una actualització pedagògica i metodològica en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc, dates i horari:

Sant Josep Obrer (C/Sebastià Arrom 3, 07008 Palma)

 • Dijous 27 de juny de 9h a 14h
 • Divendres 28 de juny de 9h a 14h

Formulari d’inscripció