La intel·ligència emocional

OBJECTIUS

Conèixer què són les emocions, els seus components i les seves repercussions en el pensament i en el comportament.

Conèixer les propostes de l’educació emocional com a prevenció inespecífica, orientada al desenvolupament del benestar personal i social.

Desenvolupar les competències emocionals bàsiques (consciència emocional, regulació emocional, autonomia emocional, competències socials, habilitats de vida i benestar emocional).

Adquirir la competència per dissenyar programes d’educació emocional i introduir-los en la dinàmica de classe a l’entorn de la tutoria.

CONTINGUTS

  • Marc conceptual de les emocions.- Concepte d’emoció. Components de l’emoció. Els fenòmens afectius. Les emocions i la salut. Aplicacions pràctiques.
  • Estructura i funció de les emocions.- Classificació de les emocions. Intensitat, especificitat i polaritat. Las emocions agudes: ira, ansietat, tristesa, por, alegria, emocions problemàtiques, emocions estètiques. Funcions de les emocions. Aplicacions pràctiques.
  • La pràctica de l’educació emocional.- Justificació. Importància i necessitat de l’educació emocional. El desenvolupament de les competències emocionals. Destinataris. Objectius. Continguts. Models d’intervenció. Materials curriculars. Avaluació.

METODOLOGIA

La metodologia és eminentment activa. De vegades es fa una introducció teòrica, per a passar a la pràctica d’activitats i exercicis diversos. S’utilitzen dinàmiques de grup com grups de discussió, Phillips 6/6, role playing, dinàmiques corporals, relaxació, meditació, respiració, etc.

FORMADOR

Rafel Bisquerra Rafael Bisquerra,

 És director del Postgrau en Educació Emocional i Benestar (PEEB), del Postgrau en Intel·ligència Emocional en les Organitzacions (PEU) i altres postgraus i masters a la Universitat de Barcelona (UB).

És catedràtic d’Orientació Psicopedagògica, Llicenciat en Pedagogia i en Psicologia, fundador i primer director del GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica), des d’on ha impulsat les Jornades d’Educació Emocional (JEE) que se celebren anualment en la UB.

És també fundador i primer director del GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica), i fundador (juntament amb uns altres) de la FEM (Fundació per a l’Educació Emocional). També he impulsat les Jornades d’Educació Emocional (JEE) de la UB.

La seva línia de recerca és l’educació emocional des de mitjans dels anys noranta. Algunes de les seves publicacions són: Psicopedagogia de les emocions (Síntesi, 2009), Educació emocional i benestar (Praxi, 2000), Educació per a la ciutadania i convivència. L’enfocament de l’educació emocional (Wolters Kluwer, 2008), L’educació emocional en la pràctica (Horsori, 2010), Educació emocional. Propostes per a educadors i famílies (Desclée de Brower, 2011), Models d’orientació i intervenció psicopedagògica (Praxis, 1998), Manual d’orientació i tutoria (Praxi, 1996-2002), Orígens i desenvolupament de l’Orientació Psicopedagògica (Narcea, 1996) , Mètodes de recerca educativa (CEAC, 1989), etc.

ACTIVITAT DE TRANSFERÈNCIA

Aplicació de l’educació emocional dins la tutoria i en la perspectiva de la transversalitat en un model comprensiu