El pensament més enllà del joc – Óscar Recio

Ponent

Óscar Recio Coll

 • És mestre de primària, especialista en Educació Física. Té experiència com a docent a primària, secundària i formació  d’adults. És expert en l’ús de jocs a l’aula com a element per millorar les destreses comunicatives i l’adquisició de continguts. Les unitats didàctiques que desenvolupa en la seva tasca diària tenen noms tan suggerents com “Proyecto Sherlock” o “Proyecto Dragonology”, on introdueix continguts de geografia física i política a través del món dels dracs.
 • Du a terme formacions de professorat en l’àmbit de la gamificació i storytelling com a eina d’avaluació de la competència lingüística, entre d’altres. També ha publicat diferents articles a mitjans escrits.

Objectius

 • Aprendre a identificar les parts d’un joc i ser capaços de relacionar-les amb la nostra àrea docent
 • Introduir les estratègies d’anàlisi i creació de projectes didàctics a partir de jocs, des de nivell simples fins a més complexes.
 • Aprendre a disenyar experiències basades en jocs d’aprofitament real dins la nostra aula.
 • Dinamitzar la presentació, exploració, desenvolupament i avaluació de continguts curriculars.

Continguts

 • El joc com a eina de desenvolupament competencial
 • Diseny d’experiències dins arcs narratius
 • Les competències i les eines d’avaluació a través dels jocs

Metodologia

 • Es durà a terme una metodologia activa i participativa en el desenvolupament dels diferents punts. S’exploraran jocs i es cercaran maneres eficients de dur una part o la seva totalitat com a recurs didàctic amb la finalitat d’incloure aquests jocs dins les nostres programacions.

Activitat de transferència

 • S’ha de realitzar una activitat de transferència per a obtenir la Homologació de Conselleria.
  • Construir un joc amb diferents graus de complexitat relacionant-lo amb la seva àrea docent.
  • Dissenyar experiències basades en jocs d’aprofitament real dins la seva aula.El professorat que hagi completat la formació haurà de ser capaç de desenvolupar un projecte per aplicar a l’aula que inclourà algun dels següents ítems : Dinamitzar la presentació, exploració, desenvolupament i avaluació de continguts curriculars.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc: Sant Antoni Abat (C/ de Sant Joan de la Creu, 58, 07198 Son Ferriol, Illes Balears)

Dates i horari:

Divendres 8/03/19 de 16h a 20h 

Dissabte 9/03/19 de 8:30h a 13:30h