El pensament més enllà del joc – Óscar Recio

Ponent

Óscar Recio Coll

 • És mestre de primària, especialista en Educació Física. Té experiència com a docent a primària, secundària i formació  d’adults. És expert en l’ús de jocs a l’aula com a element per millorar les destreses comunicatives i l’adquisició de continguts. Les unitats didàctiques que desenvolupa en la seva tasca diària tenen noms tan suggerents com “Proyecto Sherlock” o “Proyecto Dragonology”, on introdueix continguts de geografia física i política a través del món dels dracs.
 • Du a terme formacions de professorat en l’àmbit de la gamificació i storytelling com a eina d’avaluació de la competència lingüística, entre d’altres. També ha publicat diferents articles a mitjans escrits.

Objectius

 • Aprendre a identificar les parts d’un joc i ser capaços de relacionar-les amb la nostra àrea docent
 • Introduir les estratègies d’anàlisi i creació de projectes didàctics a partir de jocs, des de nivell simples fins a més complexes.
 • Aprendre a disenyar experiències basades en jocs d’aprofitament real dins la nostra aula.
 • Dinamitzar la presentació, exploració, desenvolupament i avaluació de continguts curriculars.

Continguts

 • El joc com a eina de desenvolupament competencial
 • Diseny d’experiències dins arcs narratius
 • Les competències i les eines d’avaluació a través dels jocs

Metodologia

 • Es durà a terme una metodologia activa i participativa en el desenvolupament dels diferents punts. S’exploraran jocs i es cercaran maneres eficients de dur una part o la seva totalitat com a recurs didàctic amb la finalitat d’incloure aquests jocs dins les nostres programacions.

Activitat de transferència

 • S’ha de realitzar una activitat de transferència per a obtenir la Homologació de Conselleria.
  • Construir un joc amb diferents graus de complexitat relacionant-lo amb la seva àrea docent.
  • Dissenyar experiències basades en jocs d’aprofitament real dins la seva aula.El professorat que hagi completat la formació haurà de ser capaç de desenvolupar un projecte per aplicar a l’aula que inclourà algun dels següents ítems : Dinamitzar la presentació, exploració, desenvolupament i avaluació de continguts curriculars.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

 • Aquell professorat que vulgui una certificació d’aprofitament del taller, haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per poder bonificar el cost del taller.

Lloc: Sant Antoni Abat (C/ de Sant Joan de la Creu, 58, 07198 Son Ferriol, Illes Balears)

Dates i horari:

Divendres 8/03/19 de 16h a 20h 

Dissabte 9/03/19 de 8:30h a 13:30h