Introducció a l’avaluació Competencial

Ponent: Tomeu Castell és llicenciat en filologia catalana i diplomat en magisteri. Ha impartit classes a tots els nivells educatius des d’infantil a la Universitat de les Illes Balears. Actualment és professor i coordinador del projecte a21 a l’IES Joan Alcover.

Objectius

 • Entendre lavaluació com a motor de la millora de  l’aprenentatge
 • Proporcionar un marc teòric, recursos i metodologies per a la incorporació de lavaluació en les pràctiques docents.
 • Avaluar habilitats i competències de manera simple i funcional.
 • Optimitzar la utilització de les rúbriques per a lavaluació

Continguts

 • L’avaluació com el punt de partida per a la millora de laprenentatge
 • L’avaluació i el nou disseny curricular per competències clau
 • El procés d’avaluació:finalitat, funcions i automatització de processos
 • La rúbrica  com a eina davaluació competencia. Ús i creació
 • Les eines digitals per a lavaluació competencial diària
 • L’avaluació d’un individu. Lavaluació d’un equip base. Lavaluació d’un grup classe

Metodologia

Aquesta formacióconstarà de 9 horespresencials guiades pel ponent on es combinaran aspectes teòrics i pràctics per iniciar als equips docents amb l’avaluació competencial.

Activitat de transferència

 • Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

  Proposta d’activitat: Cada participant haurà de participar de forma activa a totes els sessions presencials i lliurar la proposta de transferència a laula que consistirà en posar en pràctica els instruments d’avaluació treballats: rúbrica, avaluació competencial diària.

  Aplicació d’eines mitjançant casos pràctics d’alumnes.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

 

Lloc, dates i horari:

Col.legi La Immaculada, C/Robert Graves 38, 070015 Palma

 • Dijous 23 de maig de 16:30 a 19:30
 • Dimecres 29 de maig de 16:30 a 19:30
 • Dimecres 5 de juny de 14:30 a 17:30

Formulari d’inscripció