Incidents crítics a l’aula

OBJECTIUS

1- Comprendre la importància dels incidents en la conformació d’una identitat
docent pròpia.
2- Conèixer quins són els principals incidents que poden presentar-se durant la
seva pràctica docent i entendre les conseqüències de les diferents respostes
d’afrontament.
3- Dotar als participants d’eines per analitzar i intervenir davant d’incidents que
tinguin lloc a les seves classes.

CONTINGUTS

  1. Els incidents com a peça clau en la construcció de la nostra identitat docent.
  2. Tipus de contingències a l’aula i incidents crítics
  3. Identificació dels principals incidents a les nostres aules
  4. Estratègies per afrontar els incidents a l’aula
  5. Una pauta per analitzar i intervenir davant d’un incident: PANIC

METODOLOGIA

Les sessions seguiran un format tipus “taller” i seran eminentment pràctiques. Els participants aplicaran els conceptes i eines presentats en relació a les seves pròpies vivències i experiències personals i professionals. Per tal de portar-ho a terme s’utilitzaran tècniques de visualització de trajectòries i de dramatització

FORMADOR

  • Carles Monereo Font  és doctor en Psicologia, professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, assessor educatiu i conferenciant. Com a investigador, especialista en estratègies d’ensenyament i aprenentatge, ha realitzat nombroses conferències, seminaris i publicacions en revistes i editorials especialitzades en educació i psicologia.

Referències bibliogràfiques:

Monereo, C. (2010) La formación del profesorado: una pauta para el análisis e intervención a través de incidentes críticos. Revista Iberoamericana de Educación, 52; 149-178

Monereo, C. y Monte, M. (2011). Docentes en tránsito. Análisis de incidentes críticos en secundaria. Barcelona: Graó.

Nail, O. (2013) Análisis de incidentes críticos de aula: una herramienta para el mejoramineto de la convivència. Santiago: Ril editores.