I ara què? Projectes educatius: De la teoria a la pràctica.

Ponents

 

Mercè Jaume i Adelina Marrón

 • Mercè Jaume  és mestra de primària, Llicenciada en Pedagogia. Treballa al Col.legi Sant Josep Obrer.
 • Adelina Marrón és Mestra: especialitat Llengua Estrangera i posgrau Maecenas: Innovació, metodologia docent i avaluació aplicada a l’educació. És mestra al Col.legi Sant Josep Obrer on és responsable de la Direcció Pedagògica, com a Cap d’Estudis Primària des de 2015 i actualment com a Directora de Primària.

Objectius

 • Contemplar les diferències que trobam entre Treball per projectes, ABP (Aprenentatge basat en projectes), ABP (aprenentatge basat en problemes) i ABR (Aprenentatge basat en Reptes).
 • Resoldre dubtes i superar les pors de la seva posada en pràctica.
 • Redissenyar un projecte ja dut a terme durant el present curs escolar o dissenyar-ne un de nou.
 • Fer un recull d’eines i recursos per poder millorar la seva pràctica.
 • Treballar amb diferents modalitats d’avaluació.

Continguts:

 • Treball per projectes.
 • Aprenentatge Basat en Projectes.
 • Aprenentatge basat en Problemes.
 • Aprenentatge Basat en Reptes.
 • Modalitats bàsiques d’avaluació.

Metodologia

L’objectiu fonamental d’aquesta jornada de formació és poder analitzar i debatre en quin moment es troba la nostra pràctica docent i de quina manera podem dur a terme una millora d’aquesta. Una primera part serà més teòrica i  una segona serà pràctica, on l’element principal serà compartir els projectes dissenyats en aquestes mateixes sessions.

Activitat de transferència

Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria. Proposta d’activitat: Els participants del curs hauran de planificar un projecte d’aula on quedi reflectit: Tipus de projecte a realitzar, La gran pregunta, Preguntes guia, Objectius, Registre de competències, Intel.ligències múltiples i Tipus d’avaluació. Aquest projecte podrà ser una millora d’algun que ja hagin posat en pràctica o un que modelin de nou que realment puguin posar en marxa el proper curs.

Posada en pràctica de les rutines i destreses (al llarg del primer trimestre del curs)

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc, dates i horari:

Sant Josep Obrer (C/Sebastià Arrom 3, 07008 Palma)

Dijous 27 de juny de 9h a 14h

Divendres 28 de juny de 9h a 14h

Formulari d’inscripció