HumaniTACs: ABP i estratègies per fer-ho en equip docent

Ponents

Maria Lluïsa Quetgles i Lurdes Ferrà

  • Maria Lluïsa Quetgles és Llicenciada en Història de l’Art i Màster en Art Medieval. Professora i coordinadora de la Comissió XXI²¹ del CC Sant Josep Obrer, on desenvolupa la seva tasca docent a l’etapa d’ESO. Professora de l’Àmbit Sociolingüístic de 1r d’ESO i a 3r de PMAR, on hi ha introduït de manera molt activa les TAC i la gamificació per tal de fer més significatiu el procés d’ensenyament-aprenentatge de tot l’alumnat.
  • Lurdes Ferrà és Llicenciada en Història, Màster en Formació de Professorat i Màster en Gestió de Patrimoni Cultural. Professora al CC Sant Josep Obrer on imparteix Àmbit Sociolingüístic a 1r d’ESO i 3r de PMAR i Geografia i Història en anglès. Habitualment treballa a través de l’ABP i usa les TAC en el seu desenvolupament per tal d’engrescar a l’alumnat, fomentar la seva autonomia i adaptar-lo a les seves necessitats.

Ambdues varen ser nominades als I Premios Innovación Educativa amb el projecte                 #BooktubersSJO el maig del 2018.

Objectius

  • Donar eines i estratègies als docents de matèries sociolingüístiques de secundària per a crear projectes d’aprenentatge i avaluar-lo.
  • Fomentar la coordinació entre companys a través de l’ús d’apps i sistemes de cooperació. per tal de coordinar-se millor entre col·legues a l’hora de crear material per a projectes ABP i de gamificació.
  • Introduir la gamificació als ABPs, tasques i a l’aula.

Continguts:

  • Estratègies per a dissenyar un ABP.
  • Eines TAC per a crear-lo.
  • Avaluació: recursos i eines.
  • Introducció a la gamificació aplicada als ABP.

Metodologia

Les sessions seran bàsicament pràctiques, a partir d’exemples concrets que siguin transferibles a les matèries sociolingüístiques de secundària. S’incentivarà que es pugui treballar en grups d’un mateix centre per tal d’afavorir la coordinació real que hi hauria d’haver durant el curs escolar.

Activitat de transferència

Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Proposta d’activitat: Cada participant podrà escollir entre crear un projecte ABP o gamificar una unitat didàctica de la seva matèria, sense descuidar-ne el sistema d’avaluació i l’estratègia de coordinació amb altres docents del seu centre. El producte podrà ser unes instruccions, una rúbrica d’avaluació, un exemple de ludificació, etc.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc, dates i horari:

Sant Josep Obrer (C/Sebastià Arrom 3, 07008 Palma)

Dijous 27 de juny de 9h a 14h

Divendres 28 de juny de 9h a 14h

Formulari d’inscripció