Habilitats Mindfulness per a docents

Ponent

Fernando Tobías

 • Fernando Tobías es professor d’habilitats personals a ICAI i ICADE (Universitat Pontificia de Comillas a Madrid), Membre de l’Equip d’Investigació en Mindfulness. És director del Centre Mindfulness & Focusing Blc Desarrollo. Professor de Mindfulness en postgraus universitaris:
  – Máster en Mindfulness en Universidad de Zaragoza.
  – Máster de Relajación, Meditación y Mindfulness de la Universidad de Barcelona.
  – Experto de Mindfulness en Contextos Educativos de la UCJC de Madrid.
  – Experto en Educación Consciente de Universidad de Almería.
  – Licenciado en Derecho, Terapeuta Gestalt y Trainer en Focusing.

Objectius

 • Enfocar i mantenir l’atenció en el present.
 • Gestionar l’estrés de manera eficaç
 • Reduïr distraccions i la divagació.
 • Millorar l’autorregulació  emocional, el benestar i la cura personal.
 • Aconseguir millor claredat i calma mental.
 • Endur-se un kit d’eines útils per a incorporar a la vida diària.
 • Conèixer com desenvolupar aquesta habilitat dins l’aula.

 

Continguts:

 • El món actual: un món de distraccions, sobre-estimulació i inforxicació
 • Què és el Mindfulness o antenció plena? La pràctica interna i la pràctica externa.
 • Els diferents tipus d’atenció i com s’entrenen.
 • L’estat de presència” docent
 • Minfulness, silenci i interioritat.
 • Exercisis pràctics per cultivar l’atenció plena dins l’aula

 

Metodologia

Experiencial, participativa i divertida a través de jocs i dinàmiques.

 

Activitat de transferència

Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Proposta d’activitat: Dissenyar un pla d’acció dins l’aula per introduïr eines del Mindulness dins el dia dia, que inclogui els següents continguts: Gestió de l’estrès, millora de l’autorregulació, calma mental i reducció de les distraccions.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc, dates i horari:

Sant Josep Obrer (C/Sebastià Arrom 3, 07008 Palma)

Dijous 27 de juny de 9h a 14h

Divendres 28 de juny de 9h a 14h

Formulari d’inscripció