Ús pedadògic de les eines de Google Workspace

Lloc: SÍNCRON ONLINE
Dates i horari:

1ª Sessió: 19/03/2021 – 16:30 h a 19:30 h
2ª Sessió: 20/03/2021 – 09:30 h a 12:30 h
3ª Sessió: 24/03/2021 – 13:00 h a 15:00 h

Ponent

Juan Carlos Campos, Graduat en Enginyeria Informàtica i Màster en programari lliure. Actualment és professor de TIC a 1r de batxillerat i tutor del CFGM de sistemes microinformàtics i xarxes al centre Sant Josep Obrer. A més, és professor tutor del centre associat de la UNED Illes Balears on realitza cursos de formació d’informàtica i, des de novembre de 2017, és un dels pocs Google for Education Certified Trainer que hi ha a les Illes Balears.

Objectius

  • Formar adequadament el cos docent per a que sigui més eficaç i que es tradueixi en un millor acompanyament de l’ús a l’alumnat.
  • Fomentar i millorar l’ús de l’entorn de Google Workspace entre l’alumnat i el cos docent.
    Obtenir la certificació d’Educador de nivell 1 de Google for Education.

Continguts

  • Ús que es fa de les eines Google i els objectius del seu ús.
  • Coneixement d’eines i recursos per el treball en línia.
  • Treballar l’eficàcia i eficiència en l’ús de Google Workspace.

Metodologia

La metodologia serà activa, participativa i centrada en la col·laboració. Per tal d’assolir els diferents aprenentatges, les persones assistents a la formació hauran d’experimentar de forma vivencial i compartint experiències, per tal de poder transferir després a l’aula. Es farà una sessió inicial per establir el punt de partida de la formació. Es realitzarà el treball de forma autònoma i grupal.

Activitat de transferència

Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa. Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Formulari d’inscripció