Geogebra

Ponent

Carlos Giménez, Llicenciat en Ciències Biològiques UB.Professor de Matemàtiques del’ESO i del batxillerat al Col·legi Sant Gabriel de Viladecans des del 1990. Vocal de Comunicació i tresorer de l’Associació Catalana de GeoGebra. Autor de diferents articles sobre l’ús del GeoGebra a l’aula. Premi Mª Antònia Canals d’Innovació en la didàctica de les matemàtiques 2014. International GeoGebra Institute Trainer https://www.geogebra.org/badge/trainer

Portafolis docent: http://carlosgimenez.info

Objectius

  • Justificar a partir d’exemples d’aplicació la utilitat que té l’ús del GeoGebra a l’aula de matemàtiques en diferents formes que millor s’adaptin a la dinàmica habitual de cada professor/a.
  • Empoderar el professorat participant en creació de materials docents.

Continguts

  • Descripció de les principals eines del GeoGebra, enfocades a la seva aplicació als diferents blocs curriculars de les matemàtiques de l’ESO i del batxillerat.
  • Presentació de diferents situacions d’aula en les quals l’ús del GeoGebra pot millorar l’aprenentatge dels alumnes

Metodologia

Es treballarà a partir d’exemples concrets d’aplicació de les diferents eines del GeoGebra a situacions d’aula, portant als participants a adoptar els diferents rols docents, de manera que els sigui més clara la translació a la seva aula d’allò treballat a la formació.

Activitat de transferència

Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

 

Lloc, dates i horari:

Col·legi Sant Pere C/Baltasar Valentí 76, 07008 Palma

  • 24/04/20 [16-20h] 
  • 25/04/20 [8:30h-14:30h]

Formulari d’inscripció