Com desenvolupar la funció tutorial en contextos presencials i digitals?

Aquest taller s’impartirà ONLINE

Dates i horari: 16 d’abril (de 16h a 20h) i  i 17 d’abril (de 9h a 14h)

El PEI planteja la centralitat de l’alumne com eix vertebrador i estableix un perfil de docent acompanyador dels processos de desenvolupament personal i acadèmic dels nostres alumnes. Els docents compartim amb les famílies la responsabilitat en l’educació dels infants i joves que acudeixen als nostres centres. Per tot això es planteja un taller on es treballaran propostes per a la tutoria grupal, l’acompanyament personalitzat d’alumnes i la comunicació família – escola que ens transformi en un equip.

La formació es destina a tutors o aquelles persones que gestionen el Pla d’Acció Tutorial i la relació amb les famílies.

Objectius:

 • Identificar els objectius que volem que compleixi el PAT en el nostre centre.
 • Establir les competències tècniques que necessita aprofundir i desenvolupar un professor per a ser tutor.
 • Concretar com s’articula i personalitza la Tutoria en cada curs:
  a) Quines habilitats socials, emocionals, espirituals i de pensament SINGULARITZEN a cada curs? Anam a una tutoria vertical i progressiva.
  b) Com ho comunicam? Visual Thinking de la Tutoria en cada curs (formats digitals i físics).
 • Dissenyar la tutoria grupal com a escenari experiencial, en cada curs, de 3 grans competències socials, espirituals i personals.
 • Establir eines i mètodes que millorin l’acompanyament personalitzat d’alumnes.
 • Concretar i desenvolupar eines que transformin la relació amb els pares en una relació d’equip.
  a) Aclarir i sintetitzar el projecte que volem comunicar en cada curs.
  b) Establir les pautes per a transformar les entrevistes amb pares en escenari de col·laboració i compromís, amb estratègies concretes de millora que personalitzin l’acompanyament als alumnes.
  c) Desenvolupar mètodes de treball i relació amb pares i estratègies d’actuació comunes en l’educació dels seus fills a través de formats presencials i virtuals.

Continguts:

1. Quins objectius volem que compleixin les tutories en el nostre centre?
2. Quines competències singularitzen la funció dels tutors?
3. Com s’articula i personalitza la Tutoria en cada curs?

a) Quines habilitats socials, emocionals, espirituals i de pensament SINGULARITZEN a cada curs? Anem cap a una tutoria vertical i progressiva.
b) Com ho comunicam? Visual Thinking de la Tutoria en cada curs (formats digitals i físics)

4. Cap a un projecte de tutoria grupal experiencial:

a) Què caracteritza una tutoria experiencial?
b) Quines serien les 3 grans habilitats que volem desenvolupar en cada curs?

5. Quines eines i mètodes milloren l’acompanyament personalitzat d’alumnes?
6. Com transformar la relació amb els pares en una relació d’equip que personalitzi l’acompanyament dels alumnes?

a) Què volem comunicar? Aclarir i sintetitzar el projecte en cada curs i les millors estratègies per a l’aprenentatge intel·lectual, social, emocional i espiritual.
b) Com fer una bona entrevista amb els pares?: de la informació a la implicació i l’acompanyament personalitzat.
c) Reunions amb pares:quines línies s’estan seguint actualment? Com desenvolupar-les en escenaris presencials i virtuals?

Responsables del taller: 

 • Lourdes Bazarra (Arcix formación) és llicenciada en Filologia Hispànica i ha fet de docent durant 7 anys a secundària i batxillerat. També ha estat professora associada al grau de Magisteri de la Universitat Camilo José Cela. Per altra banda, és sòcia fundadora d’Arcixformación on dissenya, coordina, acompanya i desenvolupa experiències formatives. És també autora de vàries obres sobre perfil docent i directiu i de materials per a formació permanent de docents.
 • Olga Casanova (Arcix formación) és mestra i llicenciada en Filologia Hispànica. Ha fet classes a educació secundària i batxillerat on ha estat tutora i ocupat també càrrecs de coordinació.  També ha estat professora associada al grau de Magisteri de la Universitat Camilo José Cela. Per altra banda, és sòcia fundadora d’Arcixformación on dissenya, coordina, acompanya i desenvolupa experiències formatives. És també autora de vàries obres sobre perfil docent i directiu i model d’escola i de materials per a formació permanent de docents.

inscripcio