Formació del professorat nouvingut

Lloc de realització: Sant Josep Obrer (Mare de Déu de Montserrat, 67)

Dates i horari del curs inicial: 20 i 22 de novembre

Grup I: Dilluns de de 18 a 20:30 i Dx de 18 a 20:30 h. 

Grup II: Dilluns de de 18 a 20:30 i Dx de 18:30 a 21:00 h.

Dates de seguiment: 21 de març de 18 a 20 h. i 16 de maig de 18 a 20 h.

Objectius:

-Proporcionar als alumnes de la formació  inicial necessària sobre PRL associat al seu lloc de feina

-Iniciar-se en la importància de la protecció de dades en els col·legis.

-Incidir en el perfil del docent que entra a formar part dels Col·legis diocesans a partir d’allò establert en el PEI.

-Desenvolupar la trajectòria de l’alumnat i la petjada que li han de deixar els nostres Col·legis a partir dels punts establerts en el PEI.

-Visualitzar una pastoral experiencial i pragmàtica allunyada de dogmes i prejudicis que faciliti un projecte de vida transcendent dins el nostre alumnat.

-Treballar l’avaluació i la metodologia com a elements essencials en la primera transformació, visualitzant-los com a elements institucionals comuns a tots.

-Desenvolupar els elements anteriors a partir del “Design Thinking”

-Acompanyar al professorat nouvingut dins els nostres centres.

Continguts:

Prevenció de riscos labores.

 • Salut i treball docent
 • Marc Legal
 • La seguretat i la Higiene en els centres escolars (mesures contra incendis i accidents laborals)
 • Ergonomia i factors psicosocials (TME, Alteració de la veu, Factors psicosocials)
 • Exercicis pràctics

LOPD:

 • Els Drets fonamentals reconeguts en la constitució espanyola dret a l’Honor, a la intimitat i a la pròpia imatge.
 • Els Principis de la protecció de dades, que defineixen les condicions generals sota les quals els centres educatius (responsables) han de recollir, tractar i cedir les dades de caràcter personal de les persones físiques per a garantir la intimitat i els drets fonamentals dels titulars.
 • Qualitat de les dades;Dret d’informació en la recollida de dades personals. o Consentiment de l’afectat; Les dades especialment protegides; El deure de secret; La Comunicació de dades a tercers; L’Accés a les dades per compte de tercers; Els drets de la LOPD; La seguretat de les dades. Aplicació de les disposicions de seguretat aplicables, en funció de la sensibilitat de les dades (Reial Decret 1720/2007,de 21 de desembre).
 • Exemples pràctics aplicables en un centre educatiu en els diferents processos (Admissió, matriculació, gestió acadèmica, activitats i sortides, relacions amb l’administració pública, etc.).

Desenvolupament pedagògic i pastoral:

-Procés d’interiorització.

-Perfil del docent. Exemple per l’alumnat. Element de canvi.

-Perfil de l’alumnat. Projecte de vida, transcendent, autònom i amb esperit crític.

-Perfil pastoral: Experiencial, processual, pragmàtica.

-Procés d’interiorització.

-L’avaluació com a procés i no únicament com a fi.

-Aprenentatge cooperatiu.

-Treball en equip.

-Intel·ligèncis múltiples.

Metodologia:

Metodologia activa amb implicació cognitiva i participativa de les persones que en formaran part. Continuitat dins els claustres i en el dia a dia dels col·legis.

El taller es desenvoluparà combinant:

-Exposicions recolzades en audiovisuals.

-Lectures i comentaris a partir de documentació bibliogràfica i/o visual com el P.E.I.

Ponents:

 • Sra. Eva Martorell Conde (Tècnic Superior en PRL especialitats Seguretat, Higiene en el Treball, Ergonomia i factors psicosocials).
 • Sr. José Luis Lledó: Consultor-auditor, formador, director de projectes, comercial, especialitzat en l’adequació, auditoria i formació sobre la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a empreses i organismes públics i informatització d’organitzacions empresarials.
 • Antònia Martorell Siquier és diplomada en Educació Especial i Màster en Immigracó i educació Intercultural. Mestra d’educació infantil al llarg de 9 anys al Col.legi Montserrat de Barcelona (www.cmontserrat.org). Aquesta experiència li ha confirmat les seves creences: els infants necessiten experimentar i reconèixer la realitat en tot allò que aprenen dia a dia. És per això que la seva metodologia de treball a l’aula sempre es basa en l’alumne com a protagonista i el món com a punt de partida. Ha col.laborat amb l’editoral Tekman Books en la creació d’un material per a l’aprenentatge de lectoescriptura basat en les Intel.ligències múltiples..
 • Magdalena Gomila Mas és llicenciada en Filosofia i lletres, secció Psicologia, ha exercit com a orientadora en el CC Santa Magdalena Sofia des de l’any 1998, centre del qual ha estat directora al llarg de setze anys a partir de l’any 2000. Postgrau en EFQM.
 • Sr. Juan Moll Servera: Diplomat en Magisteri i Llicenciat en Pedagogia, ha exercit com a mestre del CEIP Punta de n’Amer al llarg de nou cursos escolars coordinant formació en Competències Bàsiques i Seminaris de formació del professorat de Religió. També ha estat Auditor Cap del Sistema de gestió de qualitat de la Conselleria d’Educació i Cultura. Actualment és Coordinador de pastoral així com mestre del CC Sant Antoni Abat.
 • Sr. Agustí Puigserver Miralles, llicenciat en Filosofia, màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius per la Universitat de Barcelona. Director pedagògic de Secundària durant 23 anys a Sant Josep Obrer. Formador de formadors sobre Direcció de Centres, i Implentació de la Secundària Obligatòria(FERE-IB i FERE-Madrid), Metodologia AICLE (a Espanya, Lituània, Dinamarca i Anglaterra), formació en lideratge i innovació per a equips directius(EC-IB),Aprenentatge i avaluació per competències(EC-IB).

PER FAVOR, FITXAU-VOS EN ELS HORARIS DE CADA GRUP I TRIAU SEGONS LA VOSTRA CONVENIÈNCIA