Formació del professorat nouvingut

Lloc de realització: Sant Josep Obrer (Sebastià Arrom, 3)

Dates i horari:

 • 22/10/2018 de 16 a 20
 • 26/ 10/2018 de 16 a 20
 • 16/11/2018 de 16 a 20
 • 17/11/2018 de 8 a 15:00

Objectius:

Sensibilitzar als treballadors sobre la importància de la prevenció de riscos laborals als centres educatius i els riscos més importants associats al seu lloc de feina.

 • Iniciar-se en la importància de la protecció de dades en els col.legis.
 • Incidir en el perfil docent que entra a formar part del Col.legis Diocesans a partir d’allò establert en el PEI.
 • Desenvolupar la trajectòria de l’alumnat i la petjada que li han de deixar els nostres col.legis a partir dels punts establerts en el PEI
 • Visualitzar una pastoral experiencial i pragmàtica allunyada de dogmes i prejudicis que faciliti un projecte de vida trascendent dins el nostre alumnat.
 • Crear un espai d’aprenentatge, reflexió i anàlisi vers l’educació inclusiva.
 • Treballar l’avaluació i la metodología com a elements essencials en la primera transformació visualitzant-los com elements institucionals comuns a tots.
 • Desenvolupar els elements anteriors a partir del “design thinking”
 • Acompanyar al professorat nouvingut dins els nostres centres.

Continguts:

Prevenció de riscos labores.

 • Salut i treball docent
 • Marc Legal
 • La seguretat i la Higiene en els centres escolars (mesures contra incendis i accidents laborals)
 • Ergonomia i factors psicosocials (TME, Alteració de la veu, Factors psicosocials)
 • Exercicis pràctics

LOPD:

 • Els Drets fonamentals reconeguts en la constitució espanyola dret a l’Honor, a la intimitat i a la pròpia imatge.
 • Els Principis de la protecció de dades, que defineixen les condicions generals sota les quals els centres educatius (responsables) han de recollir, tractar i cedir les dades de caràcter personal de les persones físiques per a garantir la intimitat i els drets fonamentals dels titulars.
 • Qualitat de les dades;Dret d’informació en la recollida de dades personals. o Consentiment de l’afectat; Les dades especialment protegides; El deure de secret; La Comunicació de dades a tercers; L’Accés a les dades per compte de tercers; Els drets de la LOPD; La seguretat de les dades. Aplicació de les disposicions de seguretat aplicables, en funció de la sensibilitat de les dades (Reial Decret 1720/2007,de 21 de desembre).
 • Exemples pràctics aplicables en un centre educatiu en els diferents processos (Admissió, matriculació, gestió acadèmica, activitats i sortides, relacions amb l’administració pública, etc.).

Desenvolupament pedagògic i pastoral:

 • Procés d’interiorització.
 • Perfil del docent. Exemple per l’alumnat. Element de canvi.
 • Perfil de l’alumnat. Projecte de vida, transcendent, autònom i amb esperit crític.
 • Perfil pastoral: Experiencial, processual, pragmàtica.
 • Procés d’interiorització.
 • L’avaluació com a procés i no únicament com a fi.
 • Aprenentatge cooperatiu.
 • Treball en equip.
 • Intel·ligèncis múltiples.

Metodologia:

Metodologia activa amb implicació cognitiva i participativa de les persones que en formaran part. Continuitat dins els claustres i en el dia a dia dels col·legis. El taller es desenvoluparà combinant:

 • Exposicions recolzades en audiovisuals.
 • Lectures i comentaris a partir de documentació bibliogràfica i/o visual com el P.E.I.

Ponents:

 • Sra. Eva Martorell Conde (Tècnic Superior en PRL especialitats Seguretat, Higiene en el Treball, Ergonomia i factors psicosocials).
 • Sr. José Luis Lledó: Consultor-auditor, formador, director de projectes, comercial, especialitzat en l’adequació, auditoria i formació sobre la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a empreses i organismes públics i informatització d’organitzacions empresarials.
 • Antònia Martorell Siquier és diplomada en Educació Especial i Màster en Immigracó i educació Intercultural. Mestra d’educació infantil al llarg de 9 anys al Col.legi Montserrat de Barcelona (www.cmontserrat.org). Aquesta experiència li ha confirmat les seves creences: els infants necessiten experimentar i reconèixer la realitat en tot allò que aprenen dia a dia. És per això que la seva metodologia de treball a l’aula sempre es basa en l’alumne com a protagonista i el món com a punt de partida. Ha col.laborat amb l’editoral Tekman Books en la creació d’un material per a l’aprenentatge de lectoescriptura basat en les Intel.ligències múltiples..
 • Magdalena Gomila Mas és llicenciada en Filosofia i lletres, secció Psicologia, ha exercit com a orientadora en el CC Santa Magdalena Sofia des de l’any 1998, centre del qual ha estat directora al llarg de setze anys a partir de l’any 2000. Postgrau en EFQM.
 • Toni Moreno Bernat: Diplomat en Magisteri i en Ciències Religioses, ha exercit com a docent al CC Jesús Maria i com a responsable de la xarxa de centres de Sagrats Cors de Catalunya i Balears. Actualment és professor del CC Sant Pere i membre del Gabinet de Pastoral dels Col·legis Diocesans de Mallorca.
 • Cristina Caparrós Gelabert és Diplomada en Magisteri especialitat en llengua estrangera, experta universitària en adquisició de competències lecto-escriptores i, també, en Llenguatge oral i escrit en Educació Infantil i Primer Cicle de Primària per la UIB. Actualment és mestra del CC La Immaculada en l’àrea de llengua anglesa.
 • Agustí Puigserver Miralles, llicenciat en Filosofia, màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius per la Universitat de Barcelona. Director pedagògic de Secundària durant 23 anys a Sant Josep Obrer. Formador de formadors sobre Direcció de Centres, i Implentació de la Secundària Obligatòria(FERE-IB i FERE-Madrid), Metodologia AICLE (a Espanya, Lituània, Dinamarca i Anglaterra), formació en lideratge i innovació per a equips directius(EC-IB),Aprenentatge i avaluació per competències(EC-IB).