Estratègia de Programació Multinivell

Ponents

 • Rosabel Rodríguez Rodríguez:
  Llicenciada en Psicologia. Llicenciada en Logopèdia. Doctora en Psicopedagogia (premi extraordinari de tesi). Professora titular de l’àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB. Ha treballat especialment en el camp de les altes capacitats intel·lectuals, superdotació i talent. Les seves recerques giren entorn del camp de les altes capacitats intel·lectuals, la superdotació, el talent i la creativitat, especialment en relació al procés educatiu i formatiu del professorat, identificació i intervenció.
  Coautora del llibre Aprendre tots junts és possible. Estratègia de Programació Multinivell. Sèrie Santillana Activa, Madrid, 2020.Coautora del Protocol d’identificació i avaluació de l’alumnat d’altes capacitats en centres escolars adoptat des del curs 2015-16 per la Conselleria d’Educació de les Illes Balears per a la seva aplicació en tots els centres escolars d’aquesta Comunitat. IP del Grup de Recerca en Altes Capacitats (GIAC) de la UIB. Directora del Programa d’atenció a les Altes Capacitats Intel·lectuals (PACiS) de la UIB. Directora del Programa de Mentorías per a alumnat amb Altes Capacitats (MENTORiment i MENTORiment en femení) de la UIB.
  Ha exercit els càrrecs de Vicedegana de la Facultat d’Educació i Cap d’Estudis de Psicopedagogia, a més de ser Directora del Servei d’Ensenyament Flexible i a Distància de la Universitat de les Illes Balears “Campus *Extens”. Actualment ocupa el càrrec de Vicerectora d’Estudiants de la UIB.
 • Rocío Salas Moreno:
  Llicenciada en Filosofia i Lletres (Filosofia i Ciències de l’*Educació) secció Psicologia, UIB. Màster Universitari en dificultats de l’aprenentatge i Trastorns del Llenguatge, UOC. Experta Universitària en Diagnòstic i Educació dels Alumnes amb Alta Capacitat, UNED.
  En el 1990 s’incorpora a la plantilla docent del CC Col·legi Lladó de Palma, on ha impartit classes en segon i tercer cicle d’EGB, FP1, BUP, COU i ESO. Des del 2000, cap del Departament d’Orientació i, des del 2002, cap d’estudis de les etapes d’Infantil i Primària del mateix centre. Professora associada de la UIB, cursos 2017 al 2019. Des de 2012 Membre del Grup de Recerca en Altes Capacitats Intel·lectuals (GIAC), que pertany al grup I+DEL, de la Universitat de les Illes Balears. Des del 2007 assessora i imparteix cursos de formació a alumnes, pares i docents amb relació a la identificació i intervenció amb l’alumnat amb ACI.
  Coautora del llibre Aprendre tots junts és possible. Estratègia de Programació Multinivell. Sèrie Santillana Activa, Madrid, 2020. Coautora del Protocol d’identificació i avaluació de l’alumnat d’altes capacitats intel·lectuals en centres escolars. El repte de donar resposta als necessitats educatives d’aquest alumnat.
 • Guillermo Lladó Valdevieso:
  Llicenciat en Ciències Físiques, especialitat astrofísica, UB (1989). Expert universitari en innovació, metodologies i avaluació aplicades a l’educació, títol propi del centre universitari la Salle de Madrid (2018). Directiu i cotitular del Col·legi Lladó. Director pedagògic en les etapes d’Infantil, Primària i Secundària del Col·legi Lladó. Anteriorment, director de Batxillerat privat (BUP-COU) en el mateix centre. Gestió de recursos humans, planificació estratègica, elaboració d’horaris, coordinador TIC i responsable de les relacions amb l’Administració educativa.
  Secretari d’Organització de l’Associació de Centres d’Ensenyament de Balears CECEIB, Vicepresident en la Plataforma de l’Ensenyament Concertat de Balears, Conseller en el Consell Escolar de les Illes Balears CEIB i en el Consell Escolar de Mallorca CEM, Vocal en la Plataforma “Cercle per l’Educació”, membre de la Coordinadora “Illes per un Pacte” i representant de CECEIB en el procés d’elaboració del Pacte Educatiu de Balears (premi Ramon Llull 2017) *Col·laboracions finalitzades al març de 2020.
  Experiències: Procés d’innovació contínua en metodologies enfocades a millorar els processos i els resultats. Formació constant, d’acord amb diverses metodologies, especialment les emergents i les tecnològiques. Desenvolupament de l’Estratègia Multinivell en les sessions didàctiques, per a atendre correctament la diversitat, compatible amb diferents metodologies. Preferència pel treball col·laboratiu a les aules. Cerca la participació activa dels alumnes en els seus aprenentatges, fugint de les classes expositives. Utilització eficaç d’eines digitals en les classes: pàgina web, GoogleForms, flipped classroom (vídeos propis), canal youtube, Edpuzzle, Quizizz,…
  Coautor del llibre Aprendre tots junts és possible. Estratègia de Programació Multinivell. Sèrie Santillana Activa, Madrid, 2020.
 • Antònia Borràs
  Diplomada en magisteri especialitat Educació Primària (UIB). Diplomada en magisteri especialitat Educació Infantil (UNED). He estat educadora d’Infantil en l’etapa 0/3 anys en la Escoleta Sant Cayetano, mestra interina d’Educació Primària en el CEIP Mestre Lluis Andreu de Formentera i des de l’any 2002 treball com a Mestra d’Educació Infantil en el Col·legi Lladó on sóc la coordinadora de l’etapa d’Infanil.
  En el nostre centre sempre hem tingut una especial i compromesa atenció a la diversitat, sóc una de les docents pioneres en la implantació de l’EPM en el Col·legi Lladó perquè em permet respectar les característiques i els ritmes d’aprenentatge dels nostres alumnes. L’aplicació de l’estratègia multinivell neix d’aquest compromís. Des de fa 5 anys aplic l’EPM en les meves classes i em satisfà personalment i professionalment veure com puc treballar amb tot el meu grup d’alumnes sense forçar ni frenar els seus ritmes individuals i propis d’aprenentatge.
 • Verónica Alfambra Pérez
  Diplomada en Magisteri de Llengua Estrangera per la UIB. Llicenciada en Psicopedagogia per la UIB. Màster en dificultats d’Aprenentatge i Trastorns de la parla per la UOC. Des de l’any 2006 treball com a mestra de primària en el Col·legi Lladó, sent actualment coordinadora d’Etapa. Sóc una de les docents pioneres en la implantació de l’Estratègia de Pogramació Multinivell (EPM) en el centre. He participat en diferents ponències i formacions sobre la nostra experiència en l’aplicació de l’EPM i també sobre experiències educatives en l’atenció a l’alumnat amb altes capacitats.
  Des de fa 5 anys en el nostre centre es va implantar el model multinivell de manera global per a les 3 etapes i dia a dia ens anem enriquint a partir de les experiències i diferents maneres de treballar de tots els docents i de les aportacions dels nostres alumnes i alumnes.

Objectius

 • L’objectiu d’aquest curs és guiar a professores i professors en l’ús d’aquesta estratègia de la mà de professionals que l’han portat a la pràctica a les seves aules.
 • Conèixer l’EPM com un instrument per a poder atendre la diversitat a l’aula.
 • Aprofundir en els passos necessaris per al desenvolupament de l’EPM.
 • Conèixer recursos i experiències per a implantar l’EPM a l’aula.

Continguts

1. L’atenció a la diversitat i la personalització de l’ensenyament 2h
2. Bases de l’EPM i programació d’una unitat didàctica 3h
3. Recursos tecnològics i metodològics en l’EPM 2h
4. Taller/ presentació de casos reals (el format dependrà de la situació sanitària) 2h

Metodologia

 • Donat que està previst desenvolupar el curs en línia  bàsicament serà expositiu, amb presentació d’informacions i experiències, alternant amb tasques en las que els assistents puguin participar de manera directa.
  Si es donàs el cas de poder-ho fer presencial, es podria incloure un petit taller pràctic.

Activitat de transferència

 • Els assistents al curs hauran de:
  • dissenyar, dins una unitat didàctica, una sessió multinivell seguint les pautes apreses al curs.
  • aplicar-la dins la seva aula.
  • fer una valoració qualitativa.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

 • Aquell professorat que vulgui una certificació d’aprofitament del taller, haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per poder bonificar el cost del taller.

Lloc: Corpus Christi (Camí de Son Gotleu, 69, 07008 Palma)

Dates i horari:

1ª Sessió: 16/04/2021 – 16:00 h a 20:00 h
2ª Sessió: 17/04/2021 – 09:00 h a 14:00 h

Modalitat: PRESENCIAL (sempre i quan la normativa vigent a l’hora d’impartir-se el curs ho permeti. En cas contrari, seria SÍNCRON ONLINE)