Escriure a secundaria: de comunicar el que s’ha après a aprendre comunicant

OBJECTIUS:

  1. Conèixer i analitzar què implica escriure per comunicar i escriure per aprendre en contextos acadèmics
  2. Analitzar el rol de professors i estudiants d’ESO i batxillerat en relació a l’ús de l’escriptura a les aules
  3. Valorar quins són els textos que permeten escriure per aprendre en contextos acadèmics
  4. Analitzar i valorar la idoneïtat de propostes d’ensenyament i aprenentatge per utilitzar l’escriptura com a eina d’aprenentatge (i comunicar el que s’ha après).

CONTINGUTS

  1. L’escriptura: un procés cognitiu i socialment situat que permet (aprendre a) comunicar el que sabem
  2. Què escrivim a secundària i batxillerat? Els gèneres i les seves relacions amb l’aprenentatge
  3. Com i per què escrivim a secundària i batxillerat? Anàlisi dels processos de composició en contextos socialment situats
  4. Eines metodològiques per ensenyar els estudiants a comunicar el que han après i a aprendre comunicant

METODOLOGIA

La metodologia serà participativa i les activitats desenvolupades tenen per finalitat que el “mitjà sigui el missatge”, és a dir que els participants aprenguin comunicant. Combinarem l’exposició teòrica amb activitats d’anàlisi de situacions habituals d’ensenyament i aprenentatge. Partirem de l’experiència dels participants per reflexionar sobre els continguts i dissenyar seqüències d’ensenyament i aprenentatge que permetin la creació de comunitats de discursives en què l’escriptura sigui alhora eina de comunicació i d’aprenentatge.

FORMADORA:

Montserrat Castelló.

Professora Catedràtica de la Facultat de psicologia, ciències de l’educació i de l’esport, FPCEE. Blanquerna. Universitat Ramon Llull

Directora de l’Institut d’Investigació en Psicologia, Aprenentatge i Desenvolupament (Re-Psy) de la URL.

Referències bibliogràfiques:

Castelló, M. (2017). Tot mirant-se al mirall. De comunicar el que s’ha après a aprendre comunicant. Articles, 73, 7-13

Camps, A y Castelló, M. (Coords.) (2013). Monográfico: Escritura académica//Academic Writing. REDU. Revista de Docencia Universitaria, v.11 (1). Disponible en http://www.red-u.net/redu/index.php/REDU/issue/view/70. Recuperat: 01 may.2016.

Corcelles, M. & Castelló, M. (2015). Learning to think philosophically trough  collaborative writing in secondary education. Jounal of Writing Research , 7 (1), 157-200. http://dx.doi.org/ 2010.17239/jowr-2015.07.01.07

Castelló, M. (2008). Escribir trabajos de investigación con alumnos de grado. Textos. Didàctica de la lengua y de la literatura, 50, 21-29