Entusiasmat

OBJECTIUS

Millorar l’eficàcia i eficiència de l’acció educativa dels mestres que imparteixen matemàtiques amb el programa EntusiasMAT.

Resoldre dubtes, intercanviar opinions, impressions, ajudar a organitzar trimestres per a treballar eficaçment amb el programa.

Acompanyar, donar suport i ajudar als mestres a sentir-se més còmodes dins l’activitat docent.

Encaixar i reorganitzar l’estructura del programa tenint en compte les espeficitats del centre educatiu

CONTINGUTS

La importància de la guia del mestre.

L’espai a l’aula com a espai educatiu i educador.

La gestió del temps i l’espai.

La importància de la sessió de treball.

La rellevància dels objectius didàctics de cadascun dels blocs: per començar 5′ ensenyant i aprenent, per acabar 5′.

METODOLOGIA

Les sessions constaran d’una part teòrica i una pràctica, treballant sempre a partir de diferents casos en els quals els professors hauran d’aplicar els recursos proposats. Es combinarà les explicacions del ponent amb una metodologia dinàmica i participativa.

FORMADORA

Marta Alfonsea forma part de l’equip pedagògic de Tekman Books i té una àmplia experiència en el desenvolupament matemàtic dins l’aula.

ACTIVITAT DE TRANSFERÈNCIA

Desenvolupar diferents sessions baix la perspectiva metodològica de l’EMAT, millorant la implicació cognitiva de l’alumnat dins el dia a dia.