EntusiasMAT

Ponents

 

Marta Alfonsea

 • Marta Alfonsea forma part de l’Equip Pedagògic de Tekman Books i té una àmplia experiència en el desenvolupament matemàtic dins l’aula.

Objectius

Primera Part

 • Reflexionar sobre les etapes en el canvi cap a la innovació.
 • Aprofundir a les bases pedagògiques del programa.
 • Comprendre el marc de l’avaluació competencial.
 • Desenvolupar estratègies i eines per una coordinació eficient del programa.

Segona Part

 • Analitzar el perfil i la pràctica del coach durant la implantació del programa.
 • Conèixer les fases del procés de coaching co-actiu.
 • Analitzar les causes i conseqüències de les possibles dificultats reals durant la implantació
 • dels programes.
 • Disposar d’estratègies per consensuar propostes de millora.
 • Disposar d’estratègies per fomentar el compromís al canvi en els docents.

Continguts:

Primera Part

 • Marc de innovació pedagògica. Escola del s. XXI
 • Bases pedagògiques del programa.
 • Planificació del programa.
 • Instruments d’avaluació.
 • Perfil del coordinador: aptituds, actituds i competències.
 • Estratègies de seguiment docent.
 • Planificació i coordinació sistemàtica.

Segona Part

 • Bases pedagògiques d’EMAT i resolució de dubtes.
 • El perfil del coach tekman: aptituds, actituds i competències.
 • El procés de COACHING CO-ACTIU: planificació, sessió de coaching a l’aula, co-anàlisi,reunió d’equip, compromisos de canvi i seguiment.

Metodologia

 • La formació es duu a terme mitjançant una metodologia de caràcter actiu que permeti al docent posar en pràctica els seus coneixements i estratègies. Per a això, es plantegen diferents activitats per a treballar en grup a on han d’elaborar mapes mentals, participar en rutines de pensament, analitzar vídeos i resoldre activitats amb tècniques d’aprenentatge cooperatiu, entre d’altres propostes.

Activitat de transferència

 • Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.
 • Proposta d’activitat: Elaboració d’un pla que, fonamentat en les bases pedagògiques de la metodologia EntusiasMAT, que possibiliti la millora de les pràctiques d’ensenyament – aprenentatge de les matemàtiques, posant especial èmfasi en la dinamització dels continguts i de l’avaluació processual. El projecte de transferència haurà d’incloure, també, estratègies de seguiment i de co-coaching de l’activitat docent.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc, dates i horari:

Sant Josep Obrer (C/Sebastià Arrom 3, 07008 Palma)

 • Dijous 27 de juny de 9h a 14h
 • Divendres 28 de juny de 9h a 14h

Formulari d’inscripció