Els projectes interdisciplinars i les TAC a les aules

 

Ponents

  • Bartolomé Cañellas. Mestre Especialista en Educació Física pel Cesag.  Expert Universitari en Direcció i Gestió d’Empreses per la UIB i en Direcció de Centres Educatius per la Universitat de Comillas. Level 1 Google Certified Educator.  Director d’EP del  Col·legi Sant Antoni Abat.
  • Javier Herreros. Mestre Especialista en Educació Física pel Cesag. Técnico Deportivo superior.   Expert Universitari en Direcció de Centres Educatius per la Universitat de Comillas. Level 1 Google Certified Educator.  Cap d’Estudis d’EP del Col·legi Sant Antoni Abat.

Objectius

  • Afavorir el treball per projectes per tal de coordinar els currículums multidisciplinars
  •  Transformar l’activitat individual i competitiva a la la grupal cooperativa
  •  Usar recursos digitals com a  elements motivadors de l’aprenentatge i la recerca.
  • Dissenyar un projecte intercurricular en el que l’eix de coordinació siguin les TAC.

Continguts:

  • Definició, elaboració i avaluació d’un projecte
  • Recuros TAC per a l’elaboració i la coordinació de projectes
  • Creació d’eines d’avalaució (fulls d’autoavaluació, formularis, rubriques, etc)

 

Metodologia

El curs  serà en si mateix una posada en pràctica de la ABP, ja que el mateix curs tendrà com a objectiu final aconseguir una transferència directe a l’aula amb un projecte multidisciplinar. Per tal de recollir tot el material, que hi  hagi un bon canal de comunicació que ens permeti una comuniació efectiva i que sempre hi hagi una bona coordinació, utilitzarem el Classroom que ens ofereix totes aquestes avantatges.

Activitat de transferència

Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc, dates i horari:

Fra Bisbe Verger (C/ Des Celler, 44 – Santanyí)

Dijous 5 de març de 16:15 a 19:15

Dijous 12 de març de 16:15 a 19:15

Dijous 26 de març de 16:15 a 19:15

Formulari d’inscripció